Oratorie-duo med urpremière i mai

 

ORATORIE-DUO: Ole Karsten Sundlisæter og Dordi Glærum
Skuggevik 
med utskrift av det nye påskeoratoriet «JOHANNES
 
– Kjærlighetens apostel, biskop av Efesos»
(sommeren 2022). Foto: privat

Unknown 2.jpegOle Karsten Sundlisæter og Dordi Glærum Skuggevik oppfører sitt andre oratorium til våren.

 
Tekst: katolsk.no 

 

Duoen stod også bak oratoriet «Olav den Helliges dåp» i Rouenkatedralen ved 1000-årsjubileet for Olavs dåp i 2014. Deres påskeoratorium «JOHANNES – Kjærlighetens apostel, biskop av Efesos» har première 7. mai kl.7 (19!) i Grue kirke på Kirkenær, der komponist Sundlisæter og hans Solør oratoriekor er bosatt.  

– Du har skrevet libretto på latin og norsk. Det virker krevende. Hva har inspirert deg?

– Både «vestnorsk» (nynorsk) og latin er gamle språk. De har det til felles at de kan si mye med få ord – og er slik veldig ekspressive. Begge språk er svært vokale, og er flotte språk å synge på. Latin er Kirkens språk, og vestnorsk er vårt eldste norske språk. Jeg har arbeidet med latin innen det gregorianske repertoaret i 37 år, i samarbeid med Paris-koret.

Noen av tekstene er nyskrevet, noen er gjendiktet fra det gregorianske repertoaret og andre, eldre tekster.  Tekstene er satt sammen som en mosaikk, en collage, men med en linje frem til til selveste Fader Ibsen: Han er Deus caritatis – det siste som presten Brand hører, før snøskavlen begraver ham oppe i fjellet – og så leder det til Te Deum laudamus, før Johannes intonerer: Ubi cáritas et amor – Der kor Kjærleiken den er å finna, finn vi også Gud – og Maria og Kristus slutter seg til, og koret kommer inn  før det store Amen, og kirkeklokkene begynner å ringe!

Pater Olav Müller leste librettoen rett før han døde. Kanskje var dette det siste han leste. Jeg kom innom ham rett etterpå, og han sa: ‘Kain du itj søng Kristi åpningssolo for mæ?’ ‘Det må nå bli på arbeidsmelodien min, det da’, sa jeg. Han lukket øynene og så svært lykkelig ut, mens jeg sang. ‘Meget vakkert, meget vakkert’, sa han. Og det tror jeg det blir, sier Dordi Skuggevik.

Oratoriet var satt opp for å fremføres i Hamar domkirke påsken 2022, men pandemi og orgelskifte i Hamar stakk kjepper i hjulene for planene. Nå fremføres oratoriet på «hjemlig mark» i Solør, som i 2022 feiret 1000-årsjubileum for sin kristning.

 

OM KJÆRLIGHET AV KJÆRLIGHET:
Ferdigtrykket vokalpartitur ankommet librettistens piano. Foto: privat

Unknown-1.jpegMusikere fra ledende orkestre

21 musikere fra Oslo-Filharmonien og Kringkastingsorkesteret utgjør orkesteret, Terje Winge bemanner orgelet, Sigrid Vetleseter Bøe (sopran) synger Maria og Erik Rosenius (bass) synger Kristus. De har begge utdannelse fra, og tilknytning til, Operaen i Stockholm. Johannes synges av Øystein Skre (bassbaryton) fra Operaen i Oslo.

– Det nye påskeoratoriets navn sier litt om hva publikum kan forvente, men kan du fortelle mer om hva dere vil fortelle om Johannes?

– Da komponist Ole Karsten Sundlisæter og jeg skrev oratoriet «Olav den Helliges dåp» til 1000-årsjubileet for Olavs dåp i Rouen i 2014, var det jeg som spurte Sundlisæter om å skrive musikken. Jeg spurte Arnfinn Haram om å skrive librettoen, men så døde han en uke senere. Kjell Arild Pollestad ble spurt om å ta over, men det var både tids- og pengemangel. Plutselig stod jeg opp en natt og begynte å skrive selv, forteller Skuggevik.

Slik var det ikke denne gangen. Nå spurte komponisten Dordi om en libretto til et påskeoratorium.

– Da sa jeg nei, for jeg holdt – og holder – på med en bok, røper Skuggevik.

Men under et opphold i Karmelitterklosteret i Tromsø, begynte hun likevel å skrive, grepet av Dorota Wszoleks ekspressive keramikkrelieffer i klosterkirken.

– Det gikk opp for meg at Johannes hadde vært øyenvitne til alt som foregikk, at han ble biskop i Efesos, og sto i det til han var 90 år. Jeg hadde besøkt Johannes’ grav to ganger, siste gang også Marias hus i Efesos. Begge deler gav sterke inntrykk. «Og har vi elsket hverandre disse 2000 år – slik Johannes sa vi skulle?»  Jeg trekker inn mange stemmer, som jeg presenterer i introduksjonen, der jeg avslutter med at dette er et påskeoratorium for vår tid, der Johannes er autoriteten, sier librettisten.

 

Paskeoratorium-konsertPRbilde.webpLibrettistens introduksjon til oratoriet  

Når vi idag står på det som er igjen av Johannes-basilikaen i Efesos: gulvet – står der ved apostelen Johannes sin grav, da er det lett å høre stemmene opp gjennom århundrene. Når vi setter oss i en taxi og ber sjåføren kjøre til Marias hus så bærer det ikke bortover i byen, men oppover fjellsiden og inn på en hylle i fjellet hvor Johannes, Maria og deres følge søkte tilflukt i røverhulene etter tumultene i Jerusalem. Steinhyllen arkeologene fant ved utgravningene av huset som Johannes og de andre etterhvert bygde for den aldrende Maria, mener man var alteret der Johannes feiret messen med sin flokk mens de levde i skjul i fjellet. Johannes skulle bli biskop av Efesos, og han skulle bli 90 år. Til slutt bar de den gamle Johannes inn i kirken, og hans preken var kort: «Elsk hverandre,» sa han. Og så bar de ham ut igjen.

Har vi elsket hverandre de neste 2000 årene?

Har vi det?

Velkommen til et Påskeoratorium for vår tid.

 

URFREMFØRELSE: 
Oratoriet fremføres i Grue kirke med plass til 600 mennesker. Foto: privat 

Unknown 3.jpegSynger teksten inni seg 

Komponist Ole Karsten Sundlisæter dirigerer selv. Han tok i sin tid den beste organisteksamen noen gang i Norge, og etter det studerte han 3 år i Paris, der han tok Frankrikes høyeste orgeleksamen, som elev av prof. Eric LeBrun - Le Prix, og studerte parallelt med orgelstudiene – komposisjon og direksjon. Alle 3 årene sang han i Choeur Grégorien de Paris. Han har derfor kanskje den «bredeste» utdannelsen innen kirkemusikk i Norge.

– Hvordan vil du beskrive samarbeidet mellom deg og komponist Sundlisæter? Hvordan har den kreative prosessen vært?

– Når jeg skriver teksten, hører jeg en musikk inni meg – for mine fag er språk og musikk. Det er sikkert dette at jeg synger inni meg, mens jeg skriver, at jeg ser for meg hele komposisjonen realisert scenisk i konsertsalen, og der jeg skriver inn forslag til musikken – som gjør at Sundlisæter har sagt: ‘Musikken kommer rett ut av teksten.’  Jeg leverer teksten til Sundlisæter, og så er det opp til ham. Vi har ikke noe samarbeid etter at han har fått teksten, og med Olavsoratoriet ble resultatet helt storartet – etter mitt hjerte! Da han begynte arbeidet med korsatsene til Påskeoratoriet, rapporterte han at det ble ‘vill jubel’ i koret. Han skrev en meget hyggelig dedikasjon i Vokalpartituret – som nytrykt kom i posten forleden:

 

Kjære Dordi!

Takk for en glitrende tekst!

Har vært en fryd å jobbe med!

OKS.

 

 

Jeg har derfor de største forventninger!

Vi har begge lang fartstid med Choeur Grégorien de Paris, hvor han sang 3 år, mens han studerte videre etter organistutdannelsen i Trondheim. Slik vet vi hva vi snakker om, i den gregorianske delen av verket, forteller Skuggevik, som er cand.philol. med fransk, engelsk, tysk, musikk og pedagogikk i fagkretsen. I 1999 ble hun utnevnt til Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la Republique Franҫaise.

 

 

Den hellige evangelisten Johannes (~6-~100)1804grec.jpg

  • Minnedag: 27. desember
  • Skytshelgen for teologer, funksjonærer, notarer, billedhoggere, malere, skrivere, forfattere, bokhandlere, boktrykkere, bokbindere, papirfabrikanter, vindyrkere, slaktere, salmakere, glassmestere, speilmakere, gravører, lysestøpere, kurvmakere, for vennskap, mot forgiftninger, brannsår, fotlidelser og epilepsi, mot hagl, for en god avling.
  • Den hellige evangelisten Johannes (lat: Ioannes) ble født rundt år 6 i Betsaida (i dag et-Tell) ved Genesaretsjøen. Han var sønn av Sebedeus og Salome, som etter overleveringen var en slektning av Maria, Jesu mor. Johannes og hans eldre bror, den hellige apostelen Jakob den Eldre, vokste opp i en from jødisk familie, og var godt kjent med datidens teologiske skrifter.
  • Johannes' bror Jakob ble drept i kong Herodes' forfølgelser. I Apostlenes gjerninger opptrer Johannes igjen sammen med Peter ved helbredelsen av den lamme mann ved den skjønne tempelport; 
  •  Etter den kirkelige overlevering kom Johannes rundt år 69 til Efesos, og derfra ledet han alle de syv kirkene som han tidligere hadde grunnlagt. I år 95 skal den aldrende apostel ha blitt arrestert av den grusomme kristenforfølgeren keiser Domitian og forvist til den greske øya Patmos.
  • Johannes er kalt «Den guddommelige», det vil si teolog. Han skrev: «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud».
  • Johannes avbildes gjerne som en ungdom, i alle fall i vesten, mens i øst blir han oftest avbildet som olding. Hyppige er også avbildningene av Jesus på korset, med Maria på den ene siden og Johannes på den andre.
  • Les hele biografien