Fellesutlysning for katolske skoler

 

a02494d7-183b-4d1b-bb05-34dc021cec92.pngDen katolske kirke i Norge eier til sammen fire grunnskoler fra 1. til 10. trinn og en videregående skole. Skolene er ifølge privatskoleloven godkjent som livssynsskoler og mottar offentlige tilskudd. Dessuten reguleres de av katolsk kirkerett og står under tilsyn av biskopen for det enkelte bispedømme. Skolene følger offentlige læreplaner, men har egne læreplaner i KRLE og kristendomsfag. Norske myndigheter krever i tillegg at skolenes katolske identitet og verdigrunnlag synliggjøres i skolens øvrige fag.

 

 

 

St. Paul skole i Bergendownload.png

Vi har for skoleåret 2023 – 2024 følgende ledige stillinger:

 • Årsvikariat i matematikk og naturfag
 • Årsvikariat i logopedi
 
Midlertidige og faste stillinger i
 • norsk
 • historie
 • engelsk
 • musikk

I tillegg søker skolen assistent i småskolen, trinn 1 – 7.


Kvalifikasjoner
 • Relevant faglig og pedagogisk kompetanse
 • Krav om politiattest

Personlige egenskaper og kontinuitet for elevene vil bli vektlagt.

 

Evne og vilje til å

 • skape godt læringsmiljø og gode relasjoner med elever
 • bidra til å skape et godt samarbeid og profesjonsfelleskap med skolens øvrige ansatte
 • videreutvikle egen faglig-pedagogiske kompetanse, inkl. kunnskap om Den katolske kirkes tradisjon og identitet
 • vise lojalitet mot Den katolske kirkes lære

 

Vi tilbyr

 • et inkluderende arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • lønn etter gjeldene avtaleverk som i offentlig skole
 • pensjonsordning i SPK

 

Søkere som tilbys fast ansettelse, forplikter seg på innen tre år å ta minimum 15 studiepoeng i katolske emner, uavhengig av egen fagkombinasjon. Studieavgift dekkes av skoleeier.

 

 

c61afb29-e28c-4257-984b-1582cbb1ca60.pngSt. Franciskus skole i Arendal

Vi lyser for skoleåret 2023 – 2024 ut et vikariat på ungdomstrinnet i 100 % med mulighet for fast stilling.

Vi søker etter lærere med kompetanse i basisfagene norsk, matematikk og engelsk samt spesialpedagogikk. Praktiskestetiske fag er også ønskelig. Kontaktlærerfunksjon er aktuelt.

 
Vi søker etter lærere med
 • høy faglig kompetanse
 • godt humør
 • et positivt menneskesyn
 • evne til å kommunisere med elever, foreldre og kolleger
 • god kompetanse på klasseledelse

 

Evne og vilje til å
 • skape godt læringsmiljø og gode relasjoner med elever
 • bidra til å skape et godt samarbeid og profesjonsfelleskap med skolens øvrige ansatte
 • videreutvikle egen faglig-pedagogiske kompetanse, inkl. kunnskap om Den katolske kirkes tradisjon og identitet
 • vise lojalitet mot Den katolske kirkes lære

Personlige egenskaper og kontinuitet for elevene vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • et inkluderende arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • lønn etter gjeldene avtaleverk som i offentlig skole
 • pensjonsordning i SPK

Søkere som tilbys fast ansettelse, forplikter seg til å ta minimum 15 studiepoeng i katolske emner innen tre år, uavhengig av egen fagkombinasjon. Studieavgift dekkes av skoleeier

Krav om politiattest

 • Nærmere informasjon om stillingene fås ved henvendelse til rektor Inger-Margrethe Nordby, imn@stfx.no tlf. 37076044/95911759
 • Søknad med vitnemål og CV sendes til kontor@stfx.no.
 • Se for øvrig skolens nettside: https://stfx.no.
 • Søknadsfrist: 21.04.2023

 

 

static1.squarespace.pngSt. Paul gymnas i Bergen

Vi har for skoleåret 2023 -2024 ledig 70 % vikariat i faget italiensk.

 

Internasjonalt nettverk

Gjennom medlemskap i organisasjonene OIEC (internasjonalt kontor for katolsk utdanning) og CEEC (den europeiske komiteen for katolsk utdanning) er de katolske skolene i Norge del av et verdensvidt skolenettverk. Dette samarbeidet er under stadig utvikling og involverer både elever, lærere og skoleledelse.

Studenter og lærere som kunne være interessert i å få nærmere kjennskap til våre katolske skoler, kan henvende seg til skolekontoret i Oslo katolske bispedømme på følgende e-post: skole@katolsk.no