Klart for kranselag: Taket på ny-etasjen er ferdig

 

 

Katarinahjemmet bygger på en ny etasje med plass til verksted, lydstudio, kontor, felles- og alenerom for søstrene.

 

Tekst og video: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Byggearbeidene tok til i mars 2023 og allerede nå kan søstrene invitere til kranselag, for det nye taket er ferdig og tett.

– Vi holder tidsrammene, forteller en lettet sr. Anne Bente Hadland.

Hun er så langt meget tilfreds med entreprenør Stensrud og deres egen byggeleder Joakim Utne.

– Prosessen så langt har vært ryddig og samarbeidet fungerer, slår hun fast.

 

Mer søster-plass

16 000 murstein går med til det murerarbeidet som nå foregår i ny-etasjen. Deretter kommer malere og elektrikere før interiøret skal på plass.

– Det er en del støy, rot og støv i etasjene under, vedgår sr. Anne Bente, men det er det verdt:

– Gjennom årenes løp er alle fellesrom blitt kontorer og verksted og søstrene har ingen steder å være for seg selv, forteller hun. Det gjør de nå noe med:

Øverste etasje forbeholdes søstrene, der skal sr. Danas arbeidsrom plasseres, i tillegg kommer en felles stue, et eget rom de kan trekke seg tilbake til, et kjøkken, et kontor og et lydstudio. Dessuten kommer det en privat / klausurert takterrasse.

– Vi gleder oss. Dette har vi hatt behov for lenge, sier sr. Anne Bente.

 

Ferdig til jubileet

Prosjektrammen var på ca. 21 millioner, og så langt holder søstrene budsjett.

– Det kommer en del i tillegg, men det har vi valgt selv, rett og slett fordi det er bedre å utføre disse oppgavene mens vi er i en byggefase, forklarer sr. Anne Bente.

Søstrene skal for eksempel forlenge et trappeløp, og dessuten har de ambisjoner om å sette utearealene i skikkelig stand. Det gjelder gårdsplassen og hagen.

– Hadde det regnet nå, ville det sett ut som et gjørmehull, sier sr. Anne Bente.

Og sånn kan de ikke ha det. 

Til nå i 2023 har søstrene mottatt gaver til byggingen på ca. 4 millioner kroner. Det er de takknemlig for.

– Målet er å samle inn 2 mill til i år. Da får vi gjort det som er hensiktsmessig å gjøre nå, sier sr. Anne Bente. Gavene spenner fra givere i Frankrike og Bonifatiuswerk til enkeltpersoner som bidrar månedlig med mindre beløp. Men ingen beløp er for små, understreker hun. 

Men de er langt fra ferdig: Det gjenstår mer. Hele det elektriske anlegget skal skiftes ut. Planen er at hus og omgivelser skal stå ferdig rehabilitert i 2028. Da feirer de nemlig sitt 100-årsjubileum.

 

 Les mer

 

Om Sta. KatarinahjemmetKatarinahjemmet_St Olav_photo Niklas Hart-3.jpg

  • Katarinahjemmet er et såkalt apostolisk kloster i Dominikanerordenen.
  • Sommeren 1928 grunnlagt av mère Marie des Anges Glaizot og tre andre apostoliske dominikanerinner fra Chatillon utenfor Paris i Gjørstads gate 9, på Majorstuen, Oslo.
  • Klosteret i dag består av to bygninger. Den eldste, et mindre trehus fra rundt 1850, inneholder blant annet møtelokaler. Den andre bygningen består av en klosterdel fra 1936, om- og påbygget i 1976. Den rommer gjestehuset og studenthjemmet.
  • Klosteret er viet Den hellige Katarina av Siena.
  • Søstrenes hovedoppgave er gjennom bønn, ord og gjerning å bidra til at Jesu Kristi evangelium når mennesker i vår tid.
  • 3. september 2022 fusjonerte Katarinahjemmets kongregasjon Dominikanerinnene av Notre-Dame de Grâce (anno 1865) med Congrégation Romaine De Saint Dominiques (CRSD).

 

 

 

 

 

Støtt søstrenes byggeprosjekt!qr-BYGGEFOND-300x300.png

  • Gi en gave til deres byggefond på kontonummer 6029 05 03623 eller vipps til 720997.
  • Merk gaven «byggefond».
  • Finn mer informasjon her.