Bli inspirert på kateket-seminar 26. august

Kateketisk.1..jpg
INSPIRASJONSSEMINAR: Kateketisk senter ønsker velkommen til kateket-seminar i Oslo lørdag 26. august. Fra v: teamleder Terese Ranek, rådgiver Camilla Cselenyi og avdelingsleder, p. Oddvar Moi. (Maria Fongen var ikke til stede da bildet ble tatt).

 

-Vi håper og har sterk tro på at kateketene vil få mye inspirasjon til året som ligger foran dem fra dette seminaret, og at vi kan åpne for nye tanker og ideer om hva katekesen både er og burde være, sier Terese Ranek, teamleder på Kateketisk senter.

 

Lørdag 26. august i Akersveien i Oslo avholdes høstens første og største arrangement for kateketene i Den katolske kirke i Norge.

Seminardagen starter med messe i St. Olav domkirke kl 10 og etterfølges av foredrag og diskusjoner om hva en god katekese er. Det vil også bli gitt en fyldig presentasjon av bokserien YOUCAT og den nye boken DOCAT, om Kirkens sosiallære.

 

Svenske erfaringer

Et annet høydepunkt blir foredraget til Ulrika Erlandsson. Hun leder Katolska Pedagogiska Nämden i Sverige, og skal dele erfaringer fra nabolandet.

 

Les mer på Kateketisk senters nettsider

 

Katekese3.jpg

HØYDEPUNKTER: Svenske Ulrika Erlandsson, presentasjon av DOCAT og YOUCAT Kids blir noen av høydepunktene under kateket-seminaret i Oslo 26. august. Fra v: rådgiver Camilla Cselenyi, teamleder Terese Ranek og avdelingsleder, p. Oddvar Moi. (Maria Fongen var ikke til stede da bildet ble tatt).
 

-Formålet med seminaret er å samle kateketer for å gi dem en boost før oppstarten av katekeseåret, sier Terese Ranek.

- Det å samles er i seg selv svært viktig. Her kan vi både inspirere hverandre, bli bedre kjent og utveksle ideer. Så skal vi la oss inspirere spesielt av foredragsholder og gjest Ulrika Erlandsson. Hun er en fantastisk drivkraft i den svenske katekesen. En mer inspirerende kateket og leder skal man lete lenge etter!

 

Innblikk

Ranek forteller at Ulrika både skal presentere det nye Direktoriet for katekese fra Vatikanet, som svenskene allerede har oversatt, og som vi holder på å oversette her hjemme, og hun skal la oss få et lite innblikk i hvordan svenskene organiserer og jobber med katekese.  

-På seminaret presenterer vi på Kateketisk Senter også to nye YOUCAT bøker, YOUCAT Kids og DOCAT, og vi ønsker åpne opp for nye tanker rundt hva god katekese er i våre katolske menigheter i Norge, sier Ranek, som ber dem som måtte ha spørsmål, eller ønsker å melde seg på, om å kontakte Kateketisk senter.