Pressemelding fra Den nordiske bispekonferanse: Pave Frans aksepterer avskjedssøknaden til biskop-prelat Berislav Grgic (Tromsø)


 

Bilde1.pngTromsø/København, 31.8.2023:  Biskop-prelat Berislav Grgic fratrer i dag sitt embete av helsemessige årsaker.

 

I et brev til medlemmene av Den nordiske bispekonferansen og de troende i Tromsø prelatur har biskop Berislav Grgić i dag meddelt at han trekker seg fra sitt embete som biskop-prelat i Tromsø prelatur (stift).

«Min helse er ikke lenger bra, dette er grunnen at jeg personlig har bedt pave Frans om å bli løst fra mine oppgaver som biskop-prelat av Tromsø katolske stift» , skriver 63-åringen, som ble vigslet til biskop 28. mars 2009.

Paven hadde godkjent hans avgang nunc pro tunc. Dette trer i kraft fra og med i dag.

Pave Frans utnevnte biskop-prelat i Trondheim Erik Varden til apostolisk stiftsadministrator.

 

Biskop Berislav Grgić ble født i 1960 i Novo Selo (Banja Luka bispedømme). Etter ordinasjonen i 1986 arbeidet han et år som sogneprest i Stara Rijeka, deretter som sogneprest i Glamoc (Bosnia-Hercegovina). I perioden 1988 – 1991 tok han lisensiatstudier i spiritualitet ved Det pavelige gregorianske universitet i Roma. Senere underviste han ved seminaret i Zadar i Kroatia, arbeidet for Caritas Banja Luka og fra 1995 som sogneprest i Budzak (distrikt i Banja Luka) inntil han – som så mange andre – ble fordrevet av serberne 20. august 1995. 3. januar 1996 kom han til Norge. Her ble han nasjonalprest for kroatene i Oslo bispedømme, skoleprest ved Sunniva skole i Oslo og deltidskapellan ved St. Olav domkirke. Han var generalvikar i bispedømmet fra 2004-2006 og deretter bispevikar for innvandrerpastoral. Han ble utnevnt til æresprelat av pave Benedikt XVI. 2. mars 2007 forlot han Norge for å arbeide i erkebispedømmet München og Freising. 18. desember 2008 ble han utnevnt til biskop-prelat i Tromsø av pave Benedikt XVI, og 28. mars 2009 ble han vigslet til biskop i den lutherske domkirken i Tromsø.

(Oversatt versjon) 

 

  

Les også