Unge fra hele Skandinavia samles i Nordens Roma i oktober

Marion Spæren så et behov, og bestemte seg for å gjøre noe med det: – Det er viktig at vi samles for å gjøre et ungt og levende katolsk fellesskap synlig for hverandre og for verden.  

 0Q1A8554.jpg

VERDENSUNGDOMSDAGENE: Det var god stemning da de unge fra de nordiske landene møttes i Lisboa under VUD i sommer! Foto: NUK

 

Tekst: Caroline Belaúnde Brynsrud 

 

Da hun deltok på Norges Unge Katolikkers landsmøte på Mariaholm i fjor, kom Marion Spæren i snakk med de unge fra Danmark og Sverige som hadde blitt invitert på møtet. Etter flere lange samtaler hvor de utvekslet ideer og erfaringer, oppdaget de et felles behov for fellesskap blant unge katolikker. Marion dristet seg til å sette i gang et prosjekt: Skandinavisk helg i Trondheim, Nordens Roma.

 

– Hva inspirerte deg til å arrangere en Skandinavisk helg?

– Sammen med lederne fra Danmark og Sverige ønsket vi å sette i gang et skandinavisk samarbeid for å bygge katolsk fellesskap på tvers av landene. Det er lett å glemme at kirken er katolsk, altså universell, når man ikke ser så mange andre katolikker rundt seg til daglig. Derfor inviterer vi til skandinavisk helg i Trondhjem, Nordens Roma, den 6.-8. oktober.

 

Katolikker er en minoritet i de nordiske landene. Noen kan føle seg ensomme i troen; Kanskje er de den eneste katolikken på jobb eller på skolen. Gjennom sitt arbeid i NUK som leder av 18+ utvalget har hun møtt unge som føler seg alene i å dra lasset som aktiv ung katolikk i de små menighetene. Dette vil Marion gjøre noe med.

 

Jeg håper også at denne helgen vil føre til mer samarbeid mellom unge katolikker i de nordiske landene i årene fremover, noe som gjør at man kan få til enda flere spennende arrangementer.

 

 

a marion.jpeg

AKTIV: Marion Spæren (21) leder ikke bare 18+ utvalget i NUK, men hun er også barne-og ungdomsarbeider i St. Olav Domkirkemenighet. Når hun ikke er i kirken, studerer hun til å bli lærer. Bildet er fra NUKs pilegrimstur til Nidaros i sommer. Foto: privat

 

– Hva er tema for helgen?

Temaet vi har valgt for helgen er katolisisme i Norden, med et særlig fokus på Nidarosdomen, som er vår største historiske katolske helligdom i Norden. I tillegg vil vi ta for oss Hellige Olav, naturligvis.

 

– Hvorfor ble dette valgt som tema?

Vi ønsker at flere skal kjenne til Kirkens historiske røtter i Skandinavia. Kjennskap til Olav den Hellige er sentral for å forstå kristendommens utbredelse i Norden, og kan gi oss et innblikk i at den katolske troen egentlig, historisk sett, er en del av den nordiske identiteten.

 

Hvis du er usikker på om du skal melde deg på, forteller Marion et det er ekstremt mange gode grunner til å gjøre det. Hun trekker frem det eksklusive programmet som inkluderer foredrag ved biskop Erik Varden om Hellige Olav og katolisismen i Norden og omvisning i Nidarosdomen med lommekjente pater Egil Mongstad.

 

– Og ikke minst vil det vil bli rikelig med anledninger til å være sosial med nye og gamle venner!

 

0Q1A8541.jpg

KRISTUS TILSTEDE BLANT DE UNGE: Biskop Erik Varden stiller ut Sakramentet under tilbedelsen de nordiske ungdommene hadde under VUD. Foto: NUK

 

Er det fortsatt ledige plasser?

– Arrangementet er ganske populært, alle plassene satt av til danskene er fylt opp og vi har flere på venteliste! Det har gått litt tregere med svenskene, men alt i alt er vi en god gjeng på over 40 unge voksne som skal være med!

 

Det er noen få ledige plasser igjen, så det er fortsatt mulig å melde seg på fram til slutten av denne uken.

 

– Vi håper at de som deltar vil erfare at Kirken i Skandinavia er større og mer tilstedeværende enn mange får inntrykk av i hverdagen. Jeg håper at så mange som mulig er med oss til Trondhjem!

 

 

anidaros.jpeg

ST OLAVS GRAVSTED: Hellig Olavs levninger er blitt flyttet flere ganger. Nå ligger han etter all sannsynlighet gravlagt i Nidarosdomens østre oktogonkapell. Foto: katolsk.no