Kateketisk kongress i Sverige: Ni är värdens ljus!

alla-vinkar.jpg

VÄRLDENS LJUS: Den 10. kateketisk kongress i Sverige er nettopp avsluttet. Kardinal Arborelius O.C.D., p. Pascal René Lung O.P. og kateketer møttes siste helgen i september for å lytte til foredrag, snakke, og be sammen.

 

Tekst: Kateketisk senter / katolsk.no
Foto: KPN

 

Katolska Pädagogiska Nämnden (KPN) i Stockholms stift har arrangert kongresser for kateketer over hele Sverige siden 2013. Som du lett kan regne ut, ble årets kongress arrangert for tiende gang. Tema for arrangementet var «Ni är världens ljus» (Dere er verdens lys). Kongressdeltagerne møttes for andre gang i naturskjønne omgivelser på konferansestedet Skogshem & Wijk på Lidingö.

 
de-fem-ljusen-och-ikonen.jpg

Kardinal Andres Arborelius, biskop av Stockholm og den første skandinaviske kardinal i historien, var hovedcelebrant. I sin preken understreket han at katekesens viktige oppgave er å formidle troen til hvert enkelt menneske. Kardinal Arborelius velsignet også kongressens spesielle ikon: Kristus som vasker apostelen Peters føtter. Ikonet ble laget spesielt for kongressen av maleren Kristoffer Lignell. 

Ordstyrer i Katolska Pädagogiska Nämnden Ulrika Erlandsson åpnet formelt kongressen og ga ordet til kardinal Arborelius. Biskopen av Stockholm takket alle kateketene varmt for deres engasjement og verdifulle innsats. Han leste også opp en hilsen fra pave Frans til kongressdeltakerne. Generalvikar p. Pascal René Lung O.P. talte om katekesens fem hovedoppgaver i henhold til det nye Direktoriet for katekesen: fortelle om Jesus, feire liturgien, elske sin neste, be og bygge fellesskap. For hvert tema ble det tent et nytt lys foran kongressikonet.

Kongressen bød på fem hovedforedrag, som hvert tok for seg en av katekesens fem hovedoppgaver. Professor Donna Lynn Orsuto fra Gregoriana-universitetet i Roma holdt foredraget «To Tell About Jesus – The First Task of Catechists».

 

Se prof. Orsutos hilsen i forkant av kongressen:

  

Alle deltagerne fikk delta på 5 av de 26 forskjellige workshoppene i løpet av helgen. Her ble tema som kjønnsideologi, familiepastoralt arbeid, hvordan å organisere leirer og mye mer presentert. En av foredragsholderne var sr. Sofie Hamring O.P. (Dominikanersøstrene i Rögle, sør i Sverige).

Arrangørene tilbød deltagerne en helg full av interessante foredrag, workshops, andakter og til sist, men ikke minst: troens fellesskap.

 

Damene på KS høsten 2023.jpeg

NORGES DELEGASJON: Terese Ranek (f.v.), Maria Fongen  og Camilla Cselenyi  deltok fra Kateketisk Senter, OKB. 

 

Se flere bilder:

forsta-massan.jpg

TROENS FELLESSKAP: Kardinal Andres Arborelius feiret messe for deltagerne på konferansen.

 

donna-och-ulrika.jpg

VIKTIG BIDRAG: Prof.Donna Lynn Orsuto (t.v.), her sammen med leder av KPN, Ulrika Erlandsson.

 

teresa-ranek.jpg

NORSK DELTAGELSE: Terese Ranek fra Kateketisk Senter, OKB (t.v.) med  Ulrika Erlandsson.