OKB med hørings­svar til endringene i tros­sam­funns­loven

Barne- og familiedepartementet inviterte i juli 2023 en rekke tros- og livssynssamfunn til å komme med sitt syn på de foreslåtte endringene i trossamfunnsloven. Forslagene til endringer er både mange og tildels omfattende, se departementets forslag.

Oslo katolske bispedømme har i dag levert sitt høringssvar, les dette på Høringssvar fra OKB vedrørende endringsforslagene til Trossamfunnsloven (PDF, 6 sider).

Bispedømmet gir sin tilslutning til deler av forslaget, men er kritisk til andre deler, dels på prinsipielt grunnlag, dels fordi man ikke har tatt høyde for de ulike trossamfunns egenart, og dels fordi forslagene kan fremstå som lite egnet i forhold til de positive hensikter. Videre klargjør OKB sitt syn på de tre forskjellige modellene for å oppnå kjønnsbalanse i trossamfunnenes styrende organer, og kommenterer også departementets ønske om å øke antallskravet for tilskuddsberettigede trossamfunn.

 

Oppdatert 12. oktober kl 10:30: Noen stavefeil i høringsteksten i PDF ble korrigert.