Vil søke dialog med meningsmotstandere

Fernandez.cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg

ÅPNE DØRER: Erkebiskop Victor Manuel Fernández, påtroppende prefekt i Vatikanet, vil søke dialog med alle. FOTO: Vatican Media.

 

Den påtroppende øverste vokter av troen i Vatikanet, erkebiskop Victor Manuel Fernández, ønsker å være i dialog også med pavens indre fiender i Kirken.   -Jeg er aldri for fin til å snakke med disse gruppene for å klargjøre noe som helst, sier han til nettstedet katholisch.de.

 

Men, legger han til: «Det ville aldri falle paven eller meg inn å bruke vår makt til å gjøre livet vanskelig for andre.»

 

Les også: Pave Frans: Vokt læren som springer ut av troen 

 

Lærespørsmål

Den 60 år gamle tidligere erkebiskopen av La Plata etterfølger kardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer som prefekt for Dikasteriet for troslæren i midten av september. Denne instansen i Vatikanet avgjør lærespørsmål i Den katolske kirke og er en av de viktigste i Den romerske kurie. Tidligere har denne instansen også hatt rykte på seg for å være spesielt streng mot kritikere, for eksempel overfor teologer som har uttrykt avvikende synspunkter.

Samtidig understreker erkebiskop Fernández at han ønsker å legge større vekt på pave Frans læreembete - og ikke alltid bare se på tidligere paver og deres uttalelser.

«Noen ganger får man inntrykk av at allerede kjente teologiske argumenter gjentas i det uendelige. Det er som om pave Frans ikke eksisterer, som om han ikke har kunngjort noe, som om han ikke har noe å si om aktuelle temaer», sier den nye prefekten, og poengterer: «Men pave Frans har allerede bidratt med så mye!»

Erkebiskop Fernández sier det er spesielt viktig å ha en «teologi i dialog med folkets virkelige liv, med deres lidelser, skjebner og håp.»

 

Tyskland

I intervjuet velger erkebiskop Fernández foreløpig ikke å kommentere reformdialogen på den synodale veien (Synodaler Weg) i de katolske kirkene i Tyskland. Han uttrykker likevel stor interesse for å bli kjent med diskusjonene og kravene i Tyskland, men ønsker ikke å si noe mer nå.

«Jeg bor tross alt 12 000 kilometer unna og har ennå ikke snakket med de ansvarlige.»

 

I et intervju med den konservative spanske portalen Infovaticana onsdag 6. juli uttrykte Fernández en lignende tilbakeholdenhet med hensyn til den synodale veien. Så langt har han i liten grad behandlet interne kirkelige stridigheter. Han kunne, ved første øyekast, imidlertid ikke forestille seg at det ikke er noe bra med den tyske debatten, til tross for all kritikken.

 

Overgrepssaker

I kjølvannet av kunngjøringen av erkebiskop Fernández' utnevnelse har det de siste dagene også kommet anklager mot den kommende prefekten angående håndteringen av overgrepsanklager. Argentinske medier har omtalt saken om en prest i erkebispedømmet La Plata. Da erkebiskopen ble konfrontert med saken for første gang i 2018, fulgte han den til enhver tid gjeldende kirkeretten, uttaler han i intervjuet med katholisch.de.

«Hvis du spør meg om jeg ville gjort det samme igjen i dag, tror jeg ikke det, men den gang var det andre kirkelige retningslinjer. I dag er regelverket og prosessene heldigvis mye bedre.»

 

Kort tid etter at Fernández tok over som erkebiskop av La Plata i juni 2018, ble saken gjenopptatt i henhold til straffeloven.

«Jeg ba presten om å unngå all kontakt med mindreårige. Noen måneder senere ba jeg ham om ikke lenger å utøve sin prestetjeneste offentlig», forteller Fernández. «Vi sendte ham til og med til en Caritas-klinikk, hvor en lege undersøkte ham.»

 

I 2019 skal den tiltalte presten ha unndratt seg politiets arrestasjon ved å begå selvmord.

-Dette var det vanskeligste året i mitt liv. I dag ville jeg tatt mye mer drastiske grep tidligere, sier han.

Men han forsvarte ikke presten: «Når ofrene spurte meg om jeg trodde på dem, sa jeg alltid ja.»

 

Høy prioritet

Dikasteriet for troslæren har kirkelige straffesaker om av seksuelle overgrep begått av prester i sitt ansvarsområde. Erkebiskop Fernández vil imidlertid ikke selv lede denne seksjonen som fremtidig prefekt.

-Dette virker veldig fornuftig for meg, siden jeg ikke er spesialist i kirkerett, men i teologi, sier han til katholisch.de. Oppgavene vedrørende overgrepsanklager vil imidlertid fremdeles ha høy prioritet, og i Fernández' understreker at det vil  bli lagt ned mye engasjement og arbeid i oppgaven. (Kathpress)

av Hans Rossiné publisert 12.07.2023, sist endret 12.07.2023 - 13:50