Ingrid Rosendorf Joys ny generalsekretær i Caritas Norge

 

joys.jpg

PROFILERT KATOLIKK: Ingrid Rosendorf Joys, Caritas Norges nye generalsekretær.

 

Styret i Caritas Norge har ansatt Ingrid Rosendorf Joys i stillingen som generalsekretær i Caritas Norge. Hun overtar jobben etter Martha Rubiano Skretteberg.

 

Caritas er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon og har et omfattende bistandsarbeid internasjonalt mot sult og fattigdom og for fred og forsoning.

 

Godt fornøyde

 -Styret er svært godt fornøyd med å ha rekruttert Ingrid Joys til stillingen som generalsekretær i Caritas Norge, sier styreleder Stian Berger Røsland.

-Med Ingrid får vi en trygg og erfaren leder med bred kompetanse innenfor organisasjonens oppgaver og som kan ta virksomheten videre i en verden der Caritas trengs stadig mer, sier Røsland.

 

Joyss.NTB_hG-zl159NzA.jpg

BLIR LYTTET TIL: Under Ingrid Rosendorf Joys er Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) blitt en tydelig og viktig aktør i norsk offentlighet. Her sitter Joys ved siden av statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Kjersti Toppe under et dialogmøte med tro- og livssynsorganisasjoner i regjeringens representasjonsanlegg i november i år. Til venstre for Joys styreleder Trond Enger i STL og og rabbiner Joav Melchior. Foto: Heiko Junge/NTB

 

Allsidig

Joys er utdannet sosiolog og kommer fra stillingen som generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Hun har tidligere arbeidet i Oslo katolske bispedømme og har selv bakgrunn fra Caritas. Hun har også vært leder av Norges unge katolikker. Hun bringer også inn viktig erfaring med fred og forsoningsarbeid gjennom sin tid i Det europeiske religionslederrådet, Religions for Peace og NOREF (Senter for internasjonal konfliktløsning).

-Å jobbe for en bedre verden har alltid vært en sentral motivasjon for meg. Jeg gleder meg stort til å ta fatt på rollen som generalsekretær i en så viktig og velrennomert organisasjon som Caritas, sier Ingrid Joys.

 

Mulighet og stort ansvar

-Caritas er en av de store organisasjonene i Norge på sitt felt, og sammen med Caritas-organisasjoner i land over hele verden utgjør vi verdens nest største humanitære nettverk. Det er en mulighet og et stort ansvar. Forankret i Den katolske kirkes sosiallære, sørger Caritas for å være en stemme for de stemmeløse både ute og hjemme, og arbeider for en verden der folks iboende verdighet respekteres og deres menneskerettigheter realiseres. Som generalsekretær skal jeg sammen med stab og styre sikre at vi videreføre dette viktige arbeidet, fortsetter Joys.

-Jeg ser fram til å bli godt kjent med alle i staben og alle som på andre måter er med på å arbeide for Caritas, både i og utenfor Norge, avslutter Joys.

Joys tiltrer stillingen i midten av mars 2024. (Caritas).

av Hans Rossiné publisert 20.12.2023, sist endret 20.12.2023 - 10:52