Påminnelse: Høringsfrist for Missale Romanum nærmer seg!

 

 

Liturgikommisjonen minner om at høringsfristen for Missale Romanum på norsk er 1. februar 2024.

 

– Vi har allerede fått en del høringssvar, men vil gjerne ha flere, sier kommisjonssekretær Sigurd Hareide, og forklarer:

– Som kjent er høringen delt i tre deler som med hver sin dokumentpakke ble sendt ut til ulike tider (1. august, 1. september og 1. oktober) og til ulikt antall mottagere (bredest utsending 1. august, smalest 1. oktober). Alle dokumenter har fortløpende blitt gjort elektronisk tilgjengelig for alle interesserte på Liturgikommisjonens nettsted, og alle er velkommen til å gi høringssvar på de delene av høringen en ønsker, uavhengig av hvem dokumentene ble sendt ut til i høst, sier Hareide. 

Alle tre dokumentpakker bygger på de latinske tekstene, og disse oversendes på forespørsel ved henvendelse til Liturgikommisjonens sekretær, Sigurd Hareide.