Vi søker rektor til St. Paul skole, Bergen

 

logo-stpaul.png

St. Paul skole er en kristen katolsk barne- og ungdomsskole med 70 lærere og 340 elever fra første til tiende trinn. Skolen ble etablert som menighetsskole i 1873, primært for katolske barn i St. Paul menighet. St. Paul skole er organisert som kirkelig stiftelse under Oslo katolske bispedømme og er én av fem katolske skoler i Norge. Skolen har eget styre og statutter fastsatt av skoleeier. Skolen er godkjent og drives i henhold til Lov om frittstående skoler (Friskoleloven). Les mer på stpaul.no .

 

 

 

Skjermbilde 2024-01-29 kl. 09.22.49.jpeg

 

I forbindelse med at nåværende rektor går av med pensjon, søker skolen en dedikert rektor som, i respekt for skolens katolske identitet og tradisjon, leder an i arbeidet med å videreutvikle skolen.

 

St. Paul skole ønsker en strategisk og gjennomføringssterk rektor, som er inkluderende, relasjonsorientert og har gode kommunikasjonsferdigheter. Det er ikke et krav at man tilhører Den katolske kirke.

I rollen som rektor vil du ha overordnet ansvar for daglig drift med resultat-, personal- og økonomiansvar. Stillingen vil også ha ansvar for å utvikle skolen i tråd med forventninger fra skolestyret, nasjonalt læreplanverk og øvrige rammer for skoleledelse.  Rektor vil ha ansvar for pedagogisk ledelse og å sikre kompetanseutvikling for skolens ansatte. Andre arbeidsoppgaver vil være utvikling av skolen som lærende organisasjon, markedsføring av skolen utad samt tilstedeværelse for og blant ansatte, elever og foreldre.

Stillingen gir mulighet for spennende og utviklende samarbeid med katolske skoler og skoleledere på nasjonalt og internasjonalt nivå.  Tiltredelse vil være 1. August 2024 og arbeidsted vil være på St. Paul skole i Bergen sentrum. Stillingen rapporterer til skolestyret.

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole
 • Fortrinnsvis gjennomført skolelederutdanning
 • Konkret erfaring fra skoleledelse
 • Pedagogisk kompetanse
 • God digital- og økonomiforståelse
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk
 • Den som tilsettes i rektorstillingen, forplikter seg innen en tre-årsperiode til å ta minst 15 studiepoeng i katolske studier dersom ikke vedkommende allerede har tilsvarende formalkompetanse. Skoleeier legger til rette for kompetanseheving.

 

St. Paul skole tilbyr:
 • Et spennende og givende oppdrag på en av landets eldste friskoler
 • Ulike samarbeidsfora for rektorer, skoleprester og skolestyrer ved landets katolske skoler
 • Utviklende og spennende samarbeid med katolske skoler og skoleledere på internasjonalt nivå støttet av Det internasjonale kontoret for katolsk utdanning (OIEC) og Den europeiske komitéen for katolsk utdanning (CEEC) 
 • Kurs og etter- og videreutdanning innen skoleledelse
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Medlemskap i skolenes fordelsprogram

 

 • Søknadsfrist: Snarest og senest 18. februar 2024
 • Spørsmål: Henvendelser kan innledningsvis behandles konfidensielt overfor oppdragsgiver. Kontaktpersoner for stillingen hos Bønes Virik er partner Hege Solbakken som nås på 911 04 141 og partner Liv Braathen som nås på 488 49 499.
 • Søk her
 
Se også annonser på finn.no og Bønes Virik
 
Om arbeidsgiveren

St. Paul skole er en katolsk barne- og ungdomsskole som ligger sentralt i Bergen. Skolen har rundt 70 ansatte og 340 elever. Den ble opprettet i 1873 av St. Paul menighet og feiret i 2023 sitt 150-årsjubileum. I dag eies skolen av Oslo katolske bispedømme og er en av fem katolske skoler i landet. Skolen følger privatskoleloven og katolsk kirkerett, og styres etter egne statutter. Den er godkjent som livssynsskole og mottar offentlige tilskudd. Skolestyret oppnevnes av biskopen og er skolens øverste ansvarlige organ. Skolen har egen læreplan i KRLE og følger i øvrige fag offentlige læreplaner (LK20).St. Paul skole, er i likhet med øvrige katolske skoler, medlem i Kristne Friskolers Forbund (KFF) og samarbeider med andre kristne friskoler. Gjennom medlemskap i Det internasjonale kontoret for katolsk utdanning (OIEC) og Den europeiske komitéen for katolsk utdanning (CEEC) er de katolske skolene del av et verdensvidt skolenettverk. Samarbeidet er under stadig utvikling og involverer både elever, lærere og skoleledelse.St. Paul skoles elever kommer fra ulike nasjoner, kulturer, konfesjoner, religioner og livssyn og representerer det flerkulturelle og mangfoldige Norge. Det samme gjelder skolens ansatte. De karakteriserer skolen som en arbeidsplass preget av nestekjærlighet og tillit der deres fagkunnskap og pedagogiske kompetanse verdsettes. I et åpent og tolerant samarbeids-fellesskap gis den enkelte samtidig mulighet for autonomi i valg av undervisningsmetoder. Ytterligere informasjon om St. Paul skole finnes på skolens nettsted stpaul.no.