LESETIPS

AdventslysAdvent – Kirkens: "Kom, Herre!"

Pater Arnfinn Haram om advent og viljen til å gjenoppdage Kirken som en motkultur i samfunnet.

Les mer
Advent

3. uke i advent

 

Katolske skoler

Skoleråd:
Gjermund Høgh (fra 1. august 2009)
Medarbeider:
Torvild Oftestad (50% stilling, fra 1. september 2014 – bor i Oslo)
Adresse:
Telefon skoler(at)katolsk(dot)no
Adresse Florida, Nygårdsgaten 124, 5008 Bergen
Telefon 55 21 59 30 (sentralbord); Direkte: 55 21 59 31; Mobil: 91 88 59 45

Barne- og ungdomsskoler:

Gymnas:


Lenker


Dokumenter

(Det finnes en oversikt over de nyeste oppdateringene og tilleggene av disse dokumentene.)

Se også Artikkelsamling om katolske skoler i Norge (på nettsidene til St. Paul skole, Bergen)

Læreplaner for de katolske skolene i Norge

Dokumentet Den katolske skole

Utgitt av Den hellige kongregasjon for katolsk utdannelse, Roma 1977

Dokumentet The Religious Dimension of Education in a Catholic School: Guidelines for Reflection and Renewal

Utgitt av Den hellige kongregasjon for katolsk utdannelse, Roma 1988

Dokumentet Den katolske skole ved terskelen til et nytt årtusen

Utgitt av Den hellige kongregasjon for katolsk utdannelse, Roma 1997

Hovedprinsippene i katolsk friskoletenkning

Av rektor Gjermund Høgh, St. Paul skole, Bergen, august 1998.

Dokumentet Fellesskap i utdanningen ved katolske skoler

Utgitt av Den hellige kongregasjon for katolsk utdannelse, november 2007. Norsk oversettelse.

Dokumentet Information on Catholic Schools in Europe

Fra CEEC 2008, Microsoft Word-format, 104 sider.


KRL-faget

Fra St. Olav tidsskrift nr. 10-2000 sakser vi to artikler som har med skolenes kristendomsundervisning å gjøre:

Gravissimum educationis

Erklæring: "Om den kristne oppdragelse", vedtatt av Det annet Vatikankonsil og stadfestet av pave Paul VI 28. oktober 1965

Annet

Pave Johannes Pauls IIs tale til den europeiske komiteen for katolsk utdanning (CEEC) 28. april 2001