Paven møtte prester i bispedømmet Roma

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844 (3).jpeg

HJERTELIG TALT: Pave Frans peker på hjertet sitt mens han taler til Romas prester, lørdag 13, januar. Foto: Vatican Media

 

Pave Frans møter over 800 prester fra bispedømmet Roma i Laterankirken, og oppfordrer de geistlige til å gi troverdige vitnesbyrd om Kristus og holde prekenene sine korte og direkte.

 

Tekst: Vatican News
Oversettelse: Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

 

Et «misjonsland». Slik beskrev pave Frans bispedømmet Roma lørdag morgen.

Han var i byens katedralbasilika, San Giovanni in Laterano, for sitt årlige møte med Romas geistlige.

Paven ankom like etter klokken 9 og ble ønsket velkommen av kardinal Angelo De Donatis, den biskoppelige vikar.

Til de over 800 prestene, diakonene, ordensfolkene og permanente diakonene som tjenestegjør i bispedømmet, rettet biskopen av Roma en appell om evangelisering av hele det kirkelige fellesskapet.

Paven kunngjorde også at han vil gjenoppta sine besøk i bispedømmets menigheter etter det oppholdet som pandemien har medført.

 

Åpen og vennskapelig dialog

I en uttalelse fra bispedømmet Roma heter det at møtet, som varte i rundt tre timer, var preget av «åpen og vennskapelig dialog i en hjertelig atmosfære».

Etter morgenbønnen hilste kardinal De Donatis på paven, som deretter åpnet for spørsmål.

Han inviterte alle til å stille spørsmål fritt og oppriktig, og svarte på et trettitalls spørsmål.

Pave Frans snakket om nødvendigheten av evangelisering i en hedensk kontekst, og understreket viktigheten av å gi troverdige vitnesbyrd.

 

Velsigne mennesker, ikke synd

Deretter svarte han på spørsmål om velsignelse av homofile par, og slo fast at læren om ekteskapets sakrament mellom en mann og en kvinne ikke har endret seg. Han sa at det er mennesker som velsignes, ikke synd.

På et spørsmål fra en afrikanskfødt prest svarte han at den afrikanske kulturen ikke aksepterer slike velsignelser fordi man er sensitiv for ting på en annen måte. Han la til at dette er avklart med kardinal Fridolin Ambongo, erkebiskop av Kinshasa og president for SECAM (Symposiet for bispekonferansene i Afrika og Madagaskar).

 

«Jeg tilgir alltid, man må alltid vise barmhjertighet.» 

 

Pave Frans uttalte at mange ikke leser Kirkens tekster godt nok. Det kreves god lytting, understreket han, og bemerket at konflikter må håndteres, men ikke skjules.

Paven oppfordret deretter Romas prester til alltid å tilgi. «Jeg tilgir alltid, man må alltid vise barmhjertighet», sa han.

Når det gjelder permanente diakoner, sa han at de må være blant folket og tjene dem som er i nød.

Avslutningsvis minnet pave Frans om at prekener bør være korte, ca. 7/8 minutter, direkte og må fange ånden i Guds ord.

 

Les mer