Kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme: Konsultorkollegiet

 

Bispedømmet.pngBiskop Bernt I. Eidsvig har følgende kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme:

Konsultorkollegiet har denne sammensetning i den kommende periode: