Pavens bønneintensjon i mars: For martyrene i vår tid

 

 

Av: Francesca Merlo

Oversettelse: Marta Teresa Wade

 

Pave Frans kunngjorde nylig sine bønneintensjoner for marsmåneden og delte en historie

om et lite kjent trosvitne, som reflekterer Kirken i dag.

 

 

«Til vår tids martyrer, vitner om Kristus»

 

I en ny episode av «The Pope Video» spurte pave Frans om forbønn for de martyrene i vår tid, slik at de kan «fylle Kirken med sitt mot og misjonsdrift». 

Paven tok da han frem en historie om en enke som han møtte da han besøkte en flyktningleir på Lesbos. Mannen, en muslim, fortalte hvordan konen hans, som var kristen, ble bedt av terrorister om å kaste et krusifiks på bakken. «Hun gjorde det ikke, og de skar strupen hennes foran meg», sa han til paven den gangen. 

Pave Frans la merke til at denne mannen «ikke bar på noe nag», men var «fokusert på sin kones eksempel på kjærlighet, en kjærlighet til Kristus, som førte henne til være trofast til døden».

Den hellige far understrek at det alltid vil være martyrer blant oss og at «dette er et tegn på at vi er på riktigvei» fordi martyrenes mot og vitnesbyrd «er en velsignelse for alle».

 

«Jeg har blitt fortalt at det er flere martyrer i dag enn ved begynnelsen av kristendommen.»

Pave Frans

 

Han inviterer alle de troende til å be for dem som risikerer livet sitt for evangeliet, over hele verden.

 

Martyrer i dag

Denne månedens video har blitt laget i samarbeid med Aid To the Church In Need (ACN), en pavelig stiftelse, som har som sin oppgave å hjelpe de troende, uansett hvor de blir forfulgt, undertrykt eller i nød, gjennom å gi informasjon, bønn og praktisk hjelp.

Videoen viser også andre kristne samfunn på pilegrimsreise og nevner blant annet den første til å bli kalt Guds tjener fra Pakistan – Akash Bashir – som døde for nesten 20 år siden i 2015, da han skulle forhindre et terrorangrep i en kirke i Lahore.

I pressemeldingen bemerker Pavens Worldwide Prayer Network at ACN mottok rapporter fra 40 land om mennesker som ble myrdet eller bortført på grunn av sin tro, det bare i 2023. Nigeria har det høyeste tallet. I Pakistan, i bispedømmet Faisalabad, ble kirkene og hjemmene til de kristne i Jaranwala angrepet; og i Burkina Faso ble katolikker i Débé utvist fra landsbyen sin utelukkende på grunn av sin tro.

 

Les mer: