Harald Hegstad er ny leder av DnKs kirkeråd

 

Hegstad.NTB_qhd2ZxMo3-k (2).jpgKIRKERÅDSLEDER: – Evangeliet om fred og forsoning i Jesus Kristus er viktigere enn noen gang, sier nyvalgt leder i Den norske kirkes kirkeråd, Harald Hegstad. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

 

Under Kirkemøtet i Trondheim ble professor Harald Hegstad fredag 12. april valgt som ny leder av Kirkerådet i Den norske kirke. Han tar over etter Kristin Gunleiksrud Raaum.

 

– Å gjøre en innsats for kirken, er noe av det mest meningsfulle jeg kan tenke meg, sier den ferske kirkerådslederen i en pressemelding.

Hegstad er nå den øverste folkevalgte lederen i Den norske kirke de neste fire årene.

Valget mellom Hegstad og motkandidat Gard Sandaker-Nielsen skjedde under det årlige Kirkemøtet, som er det øverste demokratiske, representative organet i Den norske kirke.

Hegstad fikk 60 stemmer, mens Sandaker-Nielsen fikk 55.

 

Vekt på samarbeid

Hegstad er professor ved MF vitenskapelig høyskole, der han underviser og forsker på troslære og kirkeforståelse. Han har lang fartstid i kirken som teolog, og er blant annet tidligere leder av Oslo bispedømmeråd.

Hegstad var også nestleder i Kirkerådet fra 2016 til 2020.

Som nyvalgt leder vil han legge vekt på å finne samlende løsninger og samarbeid på tvers av meningsforskjeller.

Han peker på at Den norske kirke kan bety noe helt spesielt for folk i en tid preget av konflikter.

– Evangeliet om fred og forsoning i Jesus Kristus er viktigere enn noen gang. Som folkekirke har Den norske kirke en unik mulighet for å utgjøre en forskjell i samfunnets og enkeltmenneskers liv. Den skal være en åpen kirke for alle som trenger det, i glede og i sorg.

 

Takknemlig

Hegstad tar over ledervervet etter Kristin Gunleiksrud Raaum, som har ledet Kirkerådet siden 2016.

Kirkerådet ble opprettet i 1969 og har som hovedoppgave å være Kirkemøtets forberedende og iverksettende organ. I praksis styrer Kirkerådet på vegne av den Den norske kirkes medlemmer.

– Jeg er takknemlig for tilliten fra Kirkemøtet, og ser fram til å lede Kirkerådets arbeid de neste fire årene, sier den ferske kirkerådslederen (NTB).