Liturgikommisjonen: Skal vi kalle Kirken «den» eller «hun»?

 

Unknown.jpeg

UTENFOR DOMINIKANERNES LITURGISKE SENTER I KRAKOW: Fra venstre: p. Frode Eikenes, diakon Sigurd Hareide, lederen for dominikanernes liturgiske senter, frater Lukasz OP,  monsignore Torbjørn Olsen, Nils Heyerdahl, Kristin Heffermehl, søster Ragnhild Marie Bjelland OP, Olav Rune Bastrup og p. Sigurd Markussen.

 

Spørsmålet var et av de mange som Norsk katolsk bisperåds liturgikommisjon drøftet på sitt møte i Krakow 9.  –  11. april. Unektelig mer kuriøst var det at Vatikanet hadde foreslått å kalle St. Torfinn «Torfim», en navneform noen antagelig hadde funnet i et dokument fra middelalderen. Den saken var lett å avgjøre.

 

Tekst: Nils Heyerdahl 

 

Mer tid og energi ble nedlagt i å ta stilling til spørsmål knyttet til revisjonen av den norske oversettelsen av messen. Kommisjonens forslag til endringer har vært lagt ut til høring, og utløste et 50-talls engasjerte og kompetente svar, fra enkeltpersoner og organisasjoner. Innspillene ble nøye gjennomgått og fikk stor betydning for kommisjonens arbeid. 

Møtet foregikk i klosteret til en polsk søsterkongregasjon viet Jesu hellige hjerte. Denne 130 år gamle kongregasjonen omfatter i dag ca 600 medlemmer, fordelt på flere land. Like ved deres hovedkloster i den gamle, historiske delen av Krakow, ligger erkebispegården, der Karol Józef Wojtyła residerte da han ble valgt til pave og tok navnet Johannes Paul II. Til Vatikanet brakte han med seg en kontingent av disse søstrene, som fikk ansvar for hans hushold der.

GOTIKK: Vesper med dominikanerbrødrene
i den gotiske Treenighets-basilikaen i Krakow. 

Unknown-1.jpegLevende katolsk miljø

Innlagt i programmet var også et besøk i dominikanernes store kloster og deres storslåtte basilika, viet Den hellige treenighet. Denne kommuniteten omfatter rundt 80 brødre, hvorav halvparten er unge prestestudenter. Inntrykket var at dette er et meget aktivt og levende miljø som på en rekke områder har en fruktbar kontakt og samarbeid med dagens verden – både nasjonalt og internasjonalt. 

De mange forslag som Liturgikommisjonen kom frem til, vil til slutt bli behandlet av bisperådet, hvoretter det blir oversendt Vatikanets organer og eventuelt godkjent av paven. Det er første gang siden 1982 at den norske messeteksten revideres. Kirkens kvern maler langsomt – og grundig.

 

  • P.S. I rettferdighetens navn: Vatikanet hadde allerede før møtet godtatt «Torfinn» som korrekt form på den norske helgenens navn.

 

Les mer