Stadig flere katolikker

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg
BER FOR KALL: Det blir stadig flere katolikker globalt, men de siste tallene viser en liten nedgang i antall ordenssøstre og seminarister. Foto: Vatican News

 

Kloden befolkes av stadig flere katolikker. Antall døpte katolikker økte i 2022. I dag er det 1,390 milliarder katolikker i verden. Økningen var størst på det afrikanske kontinentet.

 

Det viser den siste statistikken fra Annuarium Statisticum Ecclesiae 2022 og Pontifical Yearbook 2024, utgitt av Sentralkontoret for kirkestatistikk, melder Vatican News.

 

Flere biskoper

Antallet døpte katolikker øker på verdensbasis, det samme gjør antall biskoper på det asiatiske og afrikanske kontinentet og antall faste diakoner i Afrika, Asia og Oseania, mens antall prestekandidater, prester, vigslede ikke-prester og vigslede kvinner går ned.

Statistikken er basert på data fra 1. desember 2022 til 31. desember 2023. I denne perioden ble det opprettet ni nye bispeseter og én apostolisk administrasjon. To bispeseter ble opphøyet til metropolitter og ett apostolisk vikariat til bispesete. Annuarium Statisticum Ecclesiae oppsummerer hovedtendensene i utviklingen av Den katolske verdenskirke.

 

286 millioner katolikker i Europa

Antall døpte katolikker på verdensbasis har økt fra 1,376 milliarder i 2021 til 1, 390 milliarder i 2022, med en relativ økning på 1,0 %. Variasjonen er forskjellig fra kontinent til kontinent: I Afrika er det en økning på 3 %, fra 265 til 273 millioner, mens situasjonen i Europa ser ut til å være stabil (i 2021 og 2022 vil det være 286 millioner katolikker i Europa). I Amerika og Asia er veksten av katolikker betydelig (henholdsvis +0,9 % og +0,6 %), men helt i tråd med den demografiske utviklingen på disse to kontinentene.

 

Antall biskoper i toårsperioden 2021-2022 økte med 0,25 %, fra 5.340 til 5.353. Veksten skjedde i Afrika og Asia, med henholdsvis 2,1 % og 1,4 %. I Amerika er situasjonen stabil (med 2.000 biskoper) og i Oseania (130), mens det er en liten nedgang (-0,6 %) i Europa (fra 1.676 til 1.666 biskoper).

 

Færre prester

2022 markerer en ytterligere nedgang i antall prester sammenlignet med året før. Dermed fortsetter den nedadgående trenden som har preget årene siden 2012. Det globale antallet prester i verden i 2022, sammenlignet med 2021, hadde en nedgang på 142, fra 407.872 til 407.730 prester. Afrika og Asia viser en vedvarende dynamikk (henholdsvis +3,2 % og 1,6 %), mens Amerika står nesten stille, mens Europa og Oseania derimot viser en negativ kurve og like store endringer, med henholdsvis 1,7 % og 1,5 %.

 

Globalt falt antallet ordenssøstre fra 608.958 i 2021 til 599.228 i 2022, en relativ nedgang på 1,6 %. Afrika er det kontinentet som har den største økningen av kvinnelige ordensfolk, fra 81.832 i 2021 til 83.190 i 2022, en økning på 1,7 %. Deretter følger Sørøst-Asia, der antallet vigslede kvinner økte fra 171.756 i 2021 til 171.930 i 2022, en økning på 0,1 %. I Sør- og Mellom-Amerika er det en liten nedgang.

 

 Og færre seminarister

Siden 2012 har det vært en nedgang i antall prestekandidater, og trenden fortsetter:

I 2022 var antall prestekandidater 108.481, med en variasjon på -1,3 % sammenlignet med situasjonen ett år tidligere. En analyse av kontinentene viser lokale forskjeller. I Afrika, for eksempel, økte antallet seminarister med 2,1 % i løpet av toårsperioden. I alle deler av Amerika har det vært en nedgang i prestekallet på 3,2 %. I Asia er det en nedgang i 2022 på 1,2 % siden 2021.

I Europa har man snakket om en «kallskrise» siden 2008. De nye tallene tyder på at en økning i antall kall lar vente på seg:

I toårsperioden 2021-2022 gikk antall seminarister ned med 6 %. I Oseania er det 1,3 % flere prestekandidater i 2022 enn i 2021. Av de 108.481 seminaristene på verdensbasis i 2022 er Afrika det kontinentet med flest seminarister, med 34.541. Deretter følger Asia med 31.767, Amerika med 27.738, Europa med 14.461 og Oseania med 974 seminarister. (Vatican News).