St. Johannes menighet søker etter barne- og ungdoms­arbeider i 40% stilling

St. Johannes menighetSt. Johannes menighet er en katolsk menighet, i hjertet av Groruddalen, som ble opprettet i 2013. I dag er den også en av våre største menig­heter med ca. 8.000 medlemmer med ca. 115 nasjonali­­teter. I tillegg til sogne­prest og kapel­laner består staben av en menig­hets­sekretær, en organist, en renholder, en kate­kese­koordi­nator, en barne- og ungdoms­arbeider, to kontor­med­arbeidere på deltid og en vaktmester i 30% stilling.

 

Vår kjære Anton slutter i stillingen, og vi søker derfor en ny barne- og ungdoms­arbeider i 40% stilling. Av hensyn til over­lapping er det ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidstiden er faste dager i uken og to lørdager i måneden. I tillegg kommer noen kvelder og helger etter avtale med sognepresten.

Arbeidsområder:

 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter for barn og unge
 • Samarbeide med og støtte katekese­koordinator
 • Undervisning i katekesen ved fravær
 • Arbeide for å skape kontakt mellom de forskjellige gruppene i menigheten
 • Oppdatere informasjon på nettsted og sosiale medier
 • Samarbeide med sognepresten om å følge opp lokallag for barn, ministranter, ungdom og unge voksne
 • Støtte de frivillige med praktiske ting, inkl. administrasjon, økonomi og markedsføring

Kvalifikasjoner:

 • 1-2 års utdanning etter videregående skole
 • Erfaring fra arbeid med barn- og unge (helst fra katolsk menighet/NUK)
 • Erfaring fra katekese/pastoralt arbeid for barn og unge
 • Gode norsk- og engelsk­kunnskaper og eventuelt andre språk
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Gyldig politiattest

Personlige egenskaper:

 • Ha god kunnskap om Den katolske kirke
 • Evne til empati, fleksibilitet, og til å stå i vanskelige situa­sjoner over tid vektlegges
 • Interesse for ungdoms­kultur og -arbeid
 • Kunne jobbe selvstendig og strukturert
 • Meget gode kommunika­sjons­evner, samarbeids­­evner og bidrag­s­yter til et godt arbeidsmiljø
 • Positiv og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass med mange ulike opp­gaver i møte med mennesker i ulike livssituasjoner
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Godt arbeidsmiljø

For nærmere informasjon kontakt sogne­presten, p. Tan Peter Duc Do, på telefon 977 26 003 eller epost Tan.Peter@katolsk.no.

Søknad sendes innen 1. juli 2024 til St. Johannes menighet ved p. Tan Peter Duc Do, Bredtvetveien 12, 0950 Oslo, eller elektronisk til Tan.Peter@katolsk.no.

Aktuelle kandidater kalles inn til intervju.