Endelig er det klart: Vi har kjøpt St. Johannes kirke

Historisk kirke-kjøp 

Rekviemmesse20.jpg

HISTORISK: For første gang kjøper Den katolske kirke en kirke av Den norske kirke – og for første gang selger Den norske kirke en av sine kirkebygg. –  [Bredtvet kirke] var Hans Nielsen Hauges gård en gang i tiden – det var en medvirkende årsak til at vi kalte den St. Johannes (Hans er en kortform av Johannes), forteller biskop Bernt Eidsvig. Her ved kirkens alter under rekviemmessen for terrorofre på Sri Lanka i 2019. Foto: Kristin Svorte

 

Siden St. Johannes menighet ble opprettet i 2013, har de troende holdt til i leide lokaler. Nå har Oslo katolske bispedømme kjøpt sin første kirke i Groruddalen – og Den norske kirke har solgt sin første kirke noensinne.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

Menigheten ble utskilt fra St. Olav og fra St. Hallvard i Oslo, og opprettet 15. mars 2013; nå har den ca. 8000 medlemmer fra rundt 115 nasjoner.

–  Vi hadde forsøkt å finne en tomt eller annen passende bygning, men vi fant det ikke, eller det vi bli tilbudt, passet ikke, sier biskop Bernt om hvorfor bispedømmet nå kjøper kirken.

Desperasjonen ble etterhvert stor, for de mange katolikkene i Groruddalen sprengte kapasiteten både til St. Hallvard kirke og St. Olav domkirke.

– Jeg samtalte så med biskop Kvarme om dette, og sa at vi var fortvilet over at vi ikke kunne finne et tilbud til alle troende i Groruddalen. Han tok dette videre, og møtte heldigvis forståelse. Det var nemlig første gang at det var aktuelt for Den norske kirke selge en kirke, så saken var – om ikke annet – delikat, sier biskop Bernt.

Han takker for velviljen fra biskop Kvarme og kirkevergen, og er lykkelig over at deres lutherske generøsitet kommer katolikker til gode.

– Vi fikk etterhvert tilbud om å leie St. Johannes kirke, og det har vi nå gjort siden 8. april 2013. Vi har lenge vært enige om at vi kunne og skulle kjøpe gamle Bredtvet kirke, men fordi det var første gang Den norske kirke skulle selge, tok det hele tid. Nå er det endelig på plass.

Det som engang var Bredtvet kirke – som nå er St. Johannes kirke – er en arbeidskirke fra 1977 beliggende på Bredtvet i bydel Bjerke, Oslo. Grunnsteinen ble lagt ned i oktober 1976, og kirken ble innviet av biskop Kaare Støylen 8. mai 1977. Kirken ligger på høydedraget med Bredtvet videregående skole og Bredtveit kvinnefengsel på hver sin side. Kirken ble i sin tid tegnet av arkitekt Carl Corwin. Den er av laminert tre kledd med tegl, og har rundt 600 plasser.

 

Rekviemmesse37.jpg

TAKKNEMLIG: Biskop Bernt Eidsvig (t.v.) er svært takknemlig overfor biskop Ole Christian Kvarme for sistnevntes innsats for at Oslo katolske bispedømme først fikk leie og deretter kjøpe gamle Bredtvet kirke / nye St. Johannes kirke. Her samtaler de utenfor kirken etter rekviemmessen for terrorofrene på Sri Lanka i 2019.  Foto: Kristin Svorte

 

Må totalrenoveres

Biskop Bernt er ikke bare opptatt av å feire at vi menighet og bispedømme kan legge til en ny kirke i sin portefølje, mest av alt er han takknemlig:

– Jeg har behov for å vise min takknemlig og glede overfor biskop Kvarme, hans etterfølger Kari Veiteberg og de øvrige kirkelige myndigheter som har befattet seg med saken. De har følt broderlig omsorg for oss i noe som for oss var en vanskelig situasjon, sier han.

Biskopen forteller at Kirkens nye kirke ligger billedskjønt til på en vakker tomt.

– Det var Hans Nielsen Hauges gård en gang i tiden – det var en medvirkende årsak til at vi kalte den St. Johannes (Hans er en kortform av Johannes). Navnevalget kan også sies å være en slags anerkjennelse av hans arv til Den norske kirke, sier biskopen og røper at ved kirkens katolske innvielse sang koret «Jesus din søte forening å smake», som var Hauges omvendelsessalme, altså «den salme han hørte da han hadde sitt religiøse gjennombrudd», i biskopens orddrakt.

Kirkens altertavle er vevet av Ingunn Cecilie Lyng, som også har laget korsveien. Prekestolen og døpefonten er i sten. Orgelet er fra Grönlunds orgelbyggeri. I september 2013 ble stolene i kirken skiftet ut med nye kirkebenker med kneleskamler

– Hvordan fungerer selve kirken som katolsk kirke?

– Den er allerede ominnredet etter katolsk plan. Det litt originale er at orgelet er plassert i koret, men det fungerer fint. Nå, som den er vår, er vi nødt til å se på hva som kan forbedres ytterligere i rommet, men utgangspunktet er slett ikke dårlig, forteller biskop og kirkekjøper Eidsvig.  

Han beretter at kirken anno 1977 må totalrenoveres, og at prosjektet er stort og kostbart.

– Interiørmessig er det gjort mye, og det fungerer, men selv det vellykkede kan forbedres. Det er lekkasjer, sprekker i murer og varmeelementer som har falt ut – dette tar eiendomsavdelingen seg vår av. De er både dyktige og erfarne, så den oppgaven klarer de, konstaterer overhyrden.  

 

Bredtvet_kirke_Oslo_2013.jpg

ARBEIDSKIRKE: Bredtvet kirke er en såkalt arbeidskirke og ligger på Bredtvet i bydel Bjerke, Oslo. Kirken er tegnet av arkitekt Carl Corwin, og ble innviet 8. mai 1977 av biskop Kaare Støylen. Foto: Lokalhistoriewiki.no, Stig Rune Pedersen 

 

TAKKET: Under en mottagelse 2. mai for å markere kjøp/salg takket
biskop Kari Veiteberg for en konstruktiv og god prosess. Den lutherske
Oslo-biskopen er glad for at kirken fortsatt blir et gudshus. Foto: Mats Tande  

IMG_8270.JPGFørste gang

I det frittstående kirketårnet, som står svært nær kirken, er et klokkespill med tolv klokker fra Olsen Nauen Klokkestøperi. De to største brukes også til vanlig ringing. Nå vil de ringe inn til katolske messer i en kirke, som også er eid av Den katolske kirke, til glede for menighetens 8000 medlemmer.

– Jeg gleder meg over at bygget nå er kjøpt og over St. Johannes menighets gode utvikling. Da vi overtok kirken i 2013, kom det folk fra alle kanter – de bare dukket opp til aftensmesse;  det var ingen dramatisk markering, men de visste at de hadde fått et varig tilholdssted og hjem i Grorudalen. Det var de lykkelig for, og det sa de, de som kom. Så forsvant de like udramatisk som de trådte over dørstokken før de dukket opp igjen neste dag.

Det var i oktober 2023 at Oslo kirkelige fellesråd vedtok å selge Bredtvet kirke. Saken ble deretter oversendt biskop Kari Veiteberg for godkjennelse. Den kom i mars 2024.

Da kunne Avisen Vårt Oslo melde at «biskop Veiteberg mener salget er uproblematisk, fordi Bredtvet kirke fortsatt skal benyttes til kristen aktivitet. – At Bredtvet kirke er i god aktivitet i regi av Den katolske kirke anerkjennes i et økumenisk- og felleskristelig perspektiv», skrev biskopen.

– Hvor ofte kjøper Den katolske kirke kirkebygg av Den norske kirke?

– Det er første gang. De har ikke hatt bygninger å selge, men i Groruddalen ble det bygget ut kirkebygg med den antagelse at der skulle det bo veldig mange medlemmer av Den norske kirke der. Slik ble det ikke, sier biskop Bernt, som karakteriserer kjøpspsprosessen slik:  

«Langdryg, men preget av god vilje.»

 

NB: Kirken er ikke vigslet St. Johannes kirke, men kalles det. Det formelle navnet er derfor inntil videre Bredtvet kirke. 

 

IMG_8291.JPG

OVERTAGELSE: Kjøper av Bredtvet kirke biskop Bernt Eidsvig og selger av Bredtvet kirke biskop Kari Veiteberg sammen med representanter fra henholdsvis Den katolske kirke og Den norske kirke. Foto: Mats Tande 

 

DYPE RØTTER: Bredtvet kirke ligger på grunnen til
tidligere Bredtvet gård, som i 1817 ble kjøpt av Hans
Nielsen Hauge, som drev den til sin død i 1824. Ved kirken
er det reist en minnebauta over ham. Foto: Chell Hill  

Obelisk_med_Hans_Niesen_Hauge_3.jpgFakta om kirke og menighet

  • Bredtvet kirke er en arbeidskirke fra 1977
  • Bygget ble tegnet av arkitekt Carl Corwin
  • Leiet av Den katolske kirke fra 8. april 2013 under navnet St. Johannes kirke
  • Kirken er brukt av St. Johannes Apostel og Evangelist Menighet, som ble opprettet 1. mai 2013
  • Menigheten har ca. 8.000 medlemmer fra rundt 115 nasjoner
  • Menigheten omfatter det aller meste av Groruddalen i Oslo kommune
  • Sogneprest er p. Tan Peter Duc Do

 

Les mer