Regjeringen snur om friskole-kutt etter kraftige protester

 

2024-02-22-anne-rigmor-stock-evje-069-hires.jpg

FORTSATT UROLIG: Dagens regjering viser en holdning til friskoler som er både grunnløs og foruroligende, sier leder for Oslo katolske bispedømmes skolekontor Anne-Rigmor Stock Evje. Foto: Kristoffer Sandven

 

I 2023 foreslo regjeringen å kutte tilskuddene til friskoler, noe som førte til store protester over hele landet. Nå snur regjeringen, ifølge NRK.

 
Tekst: NTB og katolsk.no

 

Fjorårets kutt rammet rundt 150 kombinerte barne- og ungdomsskoler, deriblant Steinerskolen, Montessori-skolene og Den katolske kirkes skoler. Regjeringen lovet den gang å kutte tilskuddene til friskolene med 515 millioner kroner over fem år.

 

Dempet respons

Nå snur de, og vil i stedet kompensere friskolene med 484 millioner kroner gjennom en endret tilskuddsordning, melder NRK.

Ifølge Helge Vatne, fungerende generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund, mottar de nyheten med blandede følelser:

– Vi er glade for at regjeringen retter opp kuttet fra i fjor høst og at nesten alle pengene kommer tilbake. Samtidig er dette penger vi trodde vi hadde, og som ble tatt fra oss, så noen voldsom jubel i taket er det ikke, sier hun til rikskringkasteren.

Høyres Margret Hagerup sier hun ikke tør å slippe jubelen løs ennå.

«Jeg jubler ikke før jeg ser det konkrete forslaget fra regjeringen. Det er oppsiktsvekkende å se hvor dårlig regjeringen behandler friskolene. Igjen snur regjeringen i tolvte time, samtidig som de i Stortinget har lagt fram lovendring som i årene fremover vil ramme de kombinerte friskolene hardt økonomisk», skriver hun i en e-post til NTB.

 

Ville kutte millioner  

Da kuttforslaget ble lagt frem, beregnet Kristne Friskolers Forbund hvor mye de katolske friskolene ville tape per år: St. Eystein skole (Bodø): 3,8 millioner kroner; St. Franciskus skole (Arendal): 4,5 millioner kroner; St. Paul skole (Bergen): 4 millioner kroner; St. Sunniva skole (Oslo): 3,1 millioner kroner. Med ny modell blir kuttet vesentlig mindre. For St. Sunniva skole og St. Paul skole vil de sågar øke noe, ifølge Kristne Friskolers Forbund. 

– Regjeringens snuoperasjon viser at det nytter å mobilisere. I denne saken stod alle store friskolefamilier samlet, både overfor regjeringens kutt i nasjonalbudsjettet og om høringsuttalelser til endringsforslagene i privatskoleloven som var ment å legitimere disse kuttene. Samtidig deler jeg reservasjonen Helge Vatne og Margret Hagerup uttrykker. Dagens regjering viser en holdning til friskoler som er både grunnløs og foruroligende, sier leder for Oslo katolske bispedømmes skolekontor Anne-Rigmor Stock Evje i en kommentar.  

 

 

Uttalelse fra Kristne Friskolers Forbund:

Regjeringen gir tilbake 94 prosent !

I dag kl. 09.00 informerte politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet om hva som blir bevilget til private grunnskoler i Revidert Nasjonalbudsjett. Med full implementering (2029) av kuttet mistet grunnskolene 515 millioner. Nå legges 483 millioner tilbake.
 

Regjeringen har valgt å holde på en modell for tilskuddsberegning hvor høy sats kun gis til de 45 første elevene samlet ved en kombinert skole. Men for å rette opp skjevheten dette gir, har de innført to korreksjoner: 
- alle elever i kombinerte skoler får ungdomsskolesats
- alle kombinerte skoler med mer enn 45 elever får et ekstra "kombinertskoletillegg" for elev nr 46 til 90.

Dette er jo i realiteten en klar innrømmelse av at høyt tilskudd kun én gang er feil. Men i stedet for å innrømme feilen, lager de et nytt tilskudd for elev nr 46-90 samlet sett. De fleste ser jo at vi her har et forhøyet tilskudd 45 + 45 elever ...

I tillegg er det gjort endring i forholdet mellom ungdomsskolesats og barnetrinnsats. Ungdomsskolesatsen økes med 6%, mens barnetrinnsatsen går ned 3%. Dette er i samsvar med de funn som ble gjort av konsulentfirmaet EY, på oppdrag fra KD og i samarbeid med den såkalte Arbeidsgruppen.

Regjeringen har gått ut med opplysningene i skjemaene under. KFF vil legge ut egne beregninger når vi har kvalitetssikret beregningene.

 

 

Les mer