Vatican News bringer pavens ord til verden

 

 

Vatikanet er verdens minste stat, men gjennom Den katolske kirke har den en enorm internasjonal innflytelse. Katolsk.no har besøkt Vatican News, som daglig bringer nyheter fra Vatikanet til hele verden.

 

Tekst: Arnt Stefansen,
Vatikanet

 

På nærmere 50 språk bringer Vatican News siste nytt om Den katolske kirkens virksomhet. En av journalistene er Charlotta Smeds, sjef for den nordiske redaksjonen:

– Vatican News, tidligere Vatikanradioen, er Den hellige stols offisielle kommunikasjonskanal med verden, sier hun til katolsk.no.

– Så dette er pavens kanal, med alle disse ulike språkene som brukes her. Det nærmer seg nå 50 språk og redaksjoner fra ulike land og virkeligheter, forklarer hun.

 

Pavens ord til Norden 

I nærmere 20 år har den svenske journalisten hatt sin arbeidsplass her i Vatikanets lokaler – med utsikt til et av Romas mest berømte byggverk, Engleborgen.

– Vårt oppdrag er å fortelle hva paven sier og gjør til folk i de nordiske land, sier hun.

– Så vi har nyheter på svensk, norsk, dansk og finsk – kanskje etterhvert også på islandsk.

Og hvis det skjer noe særlig viktig i de nordiske land, så oversetter vi disse nyhetene til italiensk – det offisielle arbeidsspråket her – slik at andre kolleger også får tilgang til dem. Så det er nyheter fra Roma til verden, og fra verden til Roma. 

 

Mange lytter til paven

Når Pave Frans kommer til sin ukentlige generalaudiens på Petersplassen eller opptrer i andre sammenhenger er Vatican News alltid til stede. Pavens ord blir formidlet gjennom radio, nettartikler og på sosiale medier, og de når langt, fastslår Charlotta Smeds:

- Når paven taler lytter ikke bare katolikker, men også svært mange andre. Og vi har jo sett at pave Frans er svært opptatt av miljøspørsmål. Han har også en sterk stemme for fred i de store voldskonfliktene i verden. Og kirken minner oss hele tiden om betydningen av dialog, som er det redskapet vi har, sier hun.

 

Det hellige jubelår

Charlotta Smeds og hennes kolleger jobber for tiden nærmest på en byggeplass. For Roma forbereder seg nå på kommende års store begivenhet, Det hellige jubelår 2025, en særlig anledning til å få tilgivelse for sine synder.

– Forberedelsene til jubileet preger i stor grad vårt arbeid, sier Charlotta Smeds:

– Nå nylig kom Vatikanets offisielle dekret om hvordan man kan få ulike typer avlat – i hvilke kirker og på hvilke steder, og hva man skal gjøre. Dette må vi oversette og forklare, og det er jo en av våre oppgaver. Noen gang ganger kan det komme nokså vanskelige tekster fra statssekretariatet, og så må vi forklare dem for de troende og andre i Norden, sier hun.      

 

 

En viktig arv

Fra St. Peter til dagens katolske kirke er den kristne tro brakt videre til stadig nye generasjoner.

– Dette gir jobben vår en dyp mening, sier Charlotta Smeds i Vatican News.

– Jeg tror at man kjenner et stort ansvar for å ta vare på denne trosarven som er blitt forvaltet opp gjennom tidene, og for å gi den videre, sier hun i intervjuet med katolsk.no.  

 

Se flere av Arnts reportasjer:

Katarina av Siena:

 

Pavens generalaudiens:

 

Påskeglede i Rio: