Vi katolikker må engasjere oss!

Anders.A.cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg

OPPFORDRING: "Mitt håp at mange flere troende vil stå opp for livets ukrenkelighet på ulike måter", skriver kardinal Arborelius. FOTO: Vatican News

 

I lys av den siste tids fornyede offentlige debatt om spørsmål som angår menneskelivet, særlig abortspørsmålet, men også spørsmålet om legalisering av eutanasi, har kardinal Anders Arborelius skrevet en tekst om viktigheten av å stå opp for livets ukrenkelighet som katolsk kristen på ulike måter.

 

 

Nytt engasjement i abortspørsmålet

 

Den siste tiden har flere katolikker begynt å engasjere seg mer i abortspørsmålet og hvordan vi på ulike måter kan bidra til at dette viktige spørsmålet tas mer på alvor.

 

UTTALELSEN FRA Stockholm stifts Rettferdighets- og fredskommisjon (Justitia et Pax) ble virkelig en vekker for mange. Oppfordringen til å stemme blankt i valget til Europaparlamentet satte saken på spissen. Med sitt drastiske budskap forsøkte Justitia et Pax å røske opp og vekke engasjement, siden ingen av  partiene i Riksdagen i dag under noen omstendighet ønsker å sette spørsmålstegn ved den såkalte retten til abort.

 

Omtrent samtidig kom det en uttalelse fra COMECE, altså Den katolske bispekonferansen i EU, som Den nordiske bispekonferansen er en del av. Der ble de troende oppfordret til å stemme for å forsøke og påvirke politikken mer i samsvar med evangeliet og Kirkens lære.

 

SOM KATOLSKE KRISTNE kan vi velge ulike tilnærminger for å arbeide for livets ukrenkelighet og menneskerettighetene, for rettferdighet og fred. I Sverige har vi katolikker vært ganske tilbakeholdne med å engasjere oss i partipolitikken, ikke minst på grunn av partienes syn på abort. I stedet har vi forsøkt å påvirke folks samvittighet, ikke minst gjennom organisasjonen Respekt, slik at man respekterer ethvert menneskes rett til liv fra unnfangelse til naturlig død.

Det kan også være i orden å engasjere seg i politikk for å forsøke og skape bedre muligheter til å hjelpe dem som i vanskelige livssituasjoner trenger støtte til å la det ventede barnet bli født til livet.

 

Det finnes ulike legitime måter å reagere på og engasjere seg på i abortspørsmålet. Det som er viktig, er at det finnes et reelt engasjement i ord og handling for å forsøke å redde livene til de mest sårbare blant oss. Det er mitt håp at mange flere troende vil stå opp for livets ukrenkelighet på ulike måter. I en tid hvor noen ønsker å innføre den såkalte retten til abort i den svenske grunnloven, trengs vår katolske stemme.

 

JEG SKRIVER DETTE I Roma den 6. juni, på Sveriges nasjonaldag. Det er min bønn at vi i vårt land må lære å respektere og ære ethvert menneske, som er skapt i Guds bilde, og gi dem livets gave.

 

+Anders Arborelius ocd

 

 

abort.jpg

TEMA: Siste nummer av St. Olav tidsskrift, som kommer fra trykkeriet i disse dager, har "Menneskeverdet under angrep" som tema. Illustrasjon fra tidsskriftet.