NY BOK: Ulf & Birgitta Ekmans konversjonshistorie på norsk

Ekman, Ulf & Birgitta: DenStoreOppdagelsen600px.jpg

DEN STORE OPPDAGELSEN
Vår vei til Den katolske kirke

St. Olav forlag 2017
Oversettelse: Asle Ambrosius Dingstad
Originaltittel: Den stora upptäckten - vår väg till Katolska kyrkan
ISBN: 978-82-7024-318-1
Format: Heftet
Sider: 223
Pris: kr 298     

BLA I BOKEN!

ULF & BIRGITTA EKMAN er det svenske ekteparet som i 2014 skapte overskrifter verden over da de konverterte til Den katolske kirke. Ulf var en kjent karismatisk pastor, grunnlegger av menigheten Livets Ord og blant de fremste representanter for trosbevegelsen i Skandinavia.

I DEN STORE OPPDAGELSEN følger vi deres spennende vei gjennom tvil, kriser og vanskeligheter, frem til deres opptagelse i Den katolske kirke den 22. mai 2014.

Forord av biskop Anders Arborelius av Stockholm.

INNHOLD

Forord

Innledning

 1. ULF: Katolske fragmenter i bakgrunnen
 2. ULF: Demring som fører til revurdering
 3. BIRGITTA: Min bakgrunn og veien videre
 4. ULF: Jerusalem - starten på noe nytt
 5. BIRGITTA: Jeg vil gjerne forstå dette med Maria
 6. ULF: Tilbake i Sverige, og nye spørsmål
 7. ULF: Helgener, mirakler og viktige møter
 8. BIRGITTA: Vi vil dele det vi har sett
 9. ULF: Hvordan skal vi se på Kirken og paven?
 10. BIRGITTA: Overbeviste, men nølende
 11. ULF: Tiden for å forenes er kommet
 12. ULF OG BIRGITTA: Endelig fremme!

Litteratur

Birgitta:

- Etter mye bønn, bibelstudier og åndelige samtaler med mennesker som vi hadde tillit til, hadde vi blitt overbevist om at vi ikke lenger kunne bli stående utenfor. Vår Herre ville ikke at hans kropp skal være splittet slik den er i dag. For oss sto det nå klart at Den katolske kirke er den kirken som er fast rotfestet i apostolisk jord, og vi ville tilhøre den. Det er den kirken som Jesus talte om da han proklamerte: 'Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den' (Matt 16,18). Men å tro dette gir deg ingen rett til å innta en overlegen eller triumfalistisk holdning mot døpte og troende mennesker i andre kirkesamfunn. Hele mitt liv har jeg levd i denne verden, og jeg kjenner de åndelige skattene som finnes der. Men når jeg nå har funnet 'en særlig verdifull perle' (Matt 13,46), er det min inderlige bønn at man ikke må misforstå eller mistenkeliggjøre. Jesus sier at den som søker, skal finne. Ulf og jeg har søkt i femten år og har gjennom Ulf sine prekener, artikler og bøker åpent fortalt om dette. Vår søken resulterte i at vi fant, akkurat slik som Herren har lovet. Oppdagelsesreisen hadde ført oss til en stor dør.

Ulf:

- Det at vi valgte å gå denne veien, betydde ikke at vi sa at andre kristne ikke er ordentlige kristne.  Men det innebar allikevel at vi tror at Den katolske kirke har sine røtter og sitt mandat i den fullmakt Jesus har gitt henne til å være selve apostelkirken. Jesus Kristus har deponert sannheten i sin fylde i Kirken. Til tross for feil, mangler, fristelser og svakheter blant mennesker har Kirken allikevel trofast bevart Åpenbaringen gjennom århundrene. Det var ikke mulig for oss å komme utenom den avgjørende vekten som ligger i dette sannhetsspørsmålet.

 St. Olav forlag