Nett-treff for kateketer: Bli inspirert av Jim Lagerlöf!

Logg deg på torsdag 15. februar kl. 19.

VIDEO OM FASTE: Jim Lagerlöf har nylig laget denne faste-videoen for KPN, Katolska Pedagogiska Nämnden. Torsdag 15. februar skal han foredra for norske kateketer under «Katekettreff på nett».

 

Torsdag 15. februar inviterer Kateketisk senter til digitalt treff med Jim Lagerlöf fra KPN, Katolska Pedagogiska Nämnden.

 

Dette er det andre treffet i serien «Katekettreff på nett», som ble innledet med foredrag av p. Khiem torsdag 18. januar.   

– Jim er KPNs konsulent. KPN er Stockholm stifts Kateketiske senter. De er utrolig flinke – og Jim arbeider både med podcast, video og bøker. Han er teolog og aktiv kateket i St. Lars menighet i Uppsala, forteller Terese Ranek ved Kateketisk senter, og fortsetter:  

– Jim har skrevet flere av KPNs barnebøker, og er en veldig engasjert – og engasjerende! –  foredragsholder, som også holder på med teater.

 

Forteller om storsatsning 

Katekettreffet torsdag 15. februar handler om en aktivitet KPN gjennomfører annethvert år:

– Franciskusdagen! De har valgt Den hellige Frans som skytshelgen for sin kateketdag, og Jim skal innlede om det – hva de gjør, hvordan og hvorfor. Det er en skikkelig satsning! Han skal også fortelle om Frans' budskap til kateketene – han var nemlig sterkt engasjert i det kateketiske oppdrag. Jim og hans kolleger er veldig kreative og kompetente, så dette kan vi lære og bli inspirert av, forteller Terese.  

Hun legger til at de kommer til å oversette vanskelige svenske ord og uttrykk. Presentasjonsmaterialet er også på norsk.

– Det vil være lett for alle å følge med, lover Terese.  

Etter Jims innledning, blir det tid for spørsmål, samtale og diskusjon:

 – Dessuten får vi kateketer anledning til å møte hverandre og bli bedre kjent. Det er både hyggelig og lærerikt. Vi bor langt unna hverandre og er få kateketer på hvert sted – her opplever vi å være del av et større fellesskap. Det er en fin erfaring, sier Kateketisk senters Terese Ranek.  

 

Katekettreff på nett

  • Hva? En torsdag i måneden kan du høre/møte spennende foredragsholdere og møte andre som driver med barne- og ungdomsarbeid i andre menigheter.
  • Når? Torsdag 15. februar kl. 19. – 20.
  • Hvem? Jim Lagerlöf, som er KPNs konsulent. Han produserer materiell og hjelper til med kursvirksomheten. Jim er kateket i St. Lars menighet i Uppsala.
  • For hvem? Den katolske kirke i Norges kateketer
  • Påloggingsinfo: Kontakt Terese Ranek (terese.ranek@katolsk.no) minst 24 timer i forkant av hver samling.
  • Les mer på: katekese.no