Pastoralrådet med tydelige ambisjoner for Kirken i Norge

 

816A0086.jpgPASTORALRÅDET: Medlemmene av OKBs pastoralråd samlet foran resepsjonen på Mariaholm. Leder, Ane Ugland Albæk, står som femte i andre rad (fr. venstre). Foto: Dominik Brunon Wojtyczka

 

Helgen 12. – 14. april. samlet medlemmene i Pastoralrådet i OKB seg igjen til samtale, arbeid, bønn og fellesskap. Nå deler de resultatet av sine refleksjoner. Å styrke barne- og ungdomsarbeidet i menighetene og å hjelpe voksne katolikker med trosutvikling er noe av det som står på planen videre. 

Tekst: Marta Teresa Wade

 

– Vi har hatt et flott møte i vårsolen på Mariaholm. Det er fantastisk å få være sammen med så mange engasjerte og hyggelige mennesker i flere dager og arbeide sammen for å få til forbedringer i bispedømmet, sier Ane Ugland Albæk, leder av pastoralrådets arbeidsutvalg.

Helgens tema og Kirkens synodale arbeid i Norge handlet om misjon. I forkant av møte har menighetene og organisasjonene jobbet med hva dette betyr for dem og deres lokale fellesskap og gitt sine innspill videre til pastoralrådet.

Det var særlig tre temaer, som mange var opptatt av.

– Innspillene handlet om at vi trenger å styrke barne- og ungdomsarbeidet i menighetene, at voksne katolikker trenger hjelp til trosutvikling og trosforklaring og at Den Katolske kirke må bli mer synlig i samfunnet, sier Albæk.

– Alle disse temaene vil vi jobbe videre med i Pastoralrådet, legger hun til.

 

Til viderearbeid:

Å styrke barne- og ungdomsarbeidet i menighetene

At voksne katolikker trenger hjelp til trosutvikling og trosforklaring

At Den Katolske kirke må bli mer synlig i samfunnet

 

I tillegg til innspill fra ulike grupper i bispedømmet fikk pastoralrådet to spørsmål fra Den hellige stol, som skulle behandles under møte.

  1. Hvordan kan vi styrke medansvaret i misjonsoppdraget til Guds folk?
  2. Hvordan kan vi bedre samarbeidet mellom ulike grupper i menigheten, og mellom de lokale menighetene, bispedømmet og Vatikanet?

 

– Det kom frem at vi trenger Kirken som en trygg havn, hvor vi kan finne vårt eget kall og vår katolske identitet, sier lederen.

– Og vi trenger å få nok kunnskap om katolsk tro og lære til å kunne svare på spørsmål fra ikke-katolikker på en god måte, legger hun til.

Pastoralrådet har også snakket om hvor viktig det er at både Kirkens ledere og lekfolk er synlige i samfunnet, så de kan vekke en positiv interesse.

Behandlingen av det andre spørsmålet fra Vatikanet fikk frem viktigheten av å inkludere hverandre i menighetene og bygge fellesskap gjennom ulike aktiviteter og arrangementer, som prosesjoner og messefeiringer.

Gjennom gruppearbeidet kom forsamlingen frem til at de må hjelpe menighetsrådene til å få bedre arbeidsvilkår. Og vi må bruke Pastoralrådet, Caritas og andre katolske institusjoner mer aktivt. Biskop Bernt og OKB kan bidra med å være mer synlige og å formidle mer informasjon som er relevant for alle i bispedømmet.

 

Opplevelser fra synoden i høst

Alle deltakere av pastoralrådsmøte fikk også høre opplevelsen fra høstens synode i Vatiket, gitt av sr. Anna Mirijam.

– Foredraget til Sr Anna Mirijam var helt nydelig. Hun viste bilder og film og fortalte så levende om hvordan det var å delta i synoden at det var nesten som om vi var der selv, sier Ane Albæk.

Søsteren, som bor i Danmark og er generalsekretær for Den nordiske bispekonferansen, representerte Norden under synoden. Hun ga deltakere råd i hvordan de skal kunne ha gode samtaler i ånden: gjennom respektfull lytting, ro og tenkepauser.

Det er også slik synodemøtet i Roma, som varte hele fire uker, foregikk, fortalte hun.

Deltakere fikk høre at deres tanker er viktige, at alle Kirkens døpte har en autoritet og ikke skal være redde for å dele sine overbevisninger. Biskopenes ansvar er å så komponere en «symfoni av alle de autoritetene».

 

Fra søster Anna Anna Mirijam:

"Den 14. april ble jeg invitert til Oslo for å rapportere om synoden til Pastoralrådet. Selv om medlemmene hadde ulik bakgrunn var det én ting til felles: En stor interesse for det som ble gjort under synoden, det skapte en viss entusiasme. Det ble mulig "å ta tilhørerne med seg" tilbake til synodemøtene og videreformidle litt av den stemningen og atmosfæren jeg selv fikk oppleve i Roma.
Jeg fikk også et førsteinntrykk av hvordan OKB har jobbet med synode-spørsmålene og fikk høre noen av svarene. Nå venter jeg på tilbakemeldingene fra alle de nordiske landene og vil utarbeide en oppsummering som skal sendes til Roma 15. mai."
 
 816A0096.jpg

GENERALSEKRETÆR: Sr. Anna Mirijam Kaschner er generalsekretær for Den nordiske bispekonferansen og var representant på høstens synode i Roma. Foto: Dominik Brunon Wojtyczka

 
Veien videre

Pastoralrådsmøtet var sterkt preget av åndelig samvær, med tid til messefeiring, teologisk impuls og felles bønn. Diskusjon og arbeid gikk sammen med åndelig næring og sosialt fellesskap. 

– Hva er veien videre og hva vil dere ta med dere?

– Fremover vil vi utarbeide forslag til nye retningslinjer for menighetsrådenes arbeid i OKB. I tillegg vil Pastoralrådet jobbe videre med temaene barne-og ungdomsarbeid i menighetene, DKKs synlighet i samfunnet, og trosutvikling for voksne, sier Albæk.

 

 

Å være medlem i Pastoralrådetimage001.jpg
Jacob Kooter Laading

– Hvordan er det å være medlem i pastoralrådet?

Det er et privilegium å få lov til å representere menigheten i møtet med andre menighetsråd og biskopen.  Jeg sitter også i arbeidsutvalget, som betyr at jeg også får anledning til å være med I saksforberedelsen og den løpende dialogen med bispedømmet om det pastorale.  Det kan være tidkrevende i perioder, men det gir også mange svært gode impulser til menighetslivet i St Paul.  Og så er det mange flotte mennesker der, da!

 

– Hvilke inntrykk og erfaringer tok du med deg fra helgens møte?

I tillegg til den personlige siden ved å få fordype seg i trosliv en hel helg, så var det praktiske utbyttet som vanlig størst ved å kunne lytte til refleksjonene fra andre menighetsrådsledere om hvordan de jobber og hva som er viktigst.  Det var også inspirerende under diskusjonene om både å øke den katolske synligheten i samfunnet og menighetsrådenes arbeidsområder å høre at menighetsråd ønsker samarbeid på tvers av regioner.  Det skal vi følge opp.  Det hele ble også balansert godt ved at vi fikk en nydelig refleksjon i regi av sr Anette fra St Josef søstrene og et sterkt vitnesbyrd om den synodale prosessens dialogarbeid under den faktiske synoden i Vatikanet fra sr. Anna Mirijam. 

– Hvilke temaer synes du var mest spennende?

Jeg synes temaet knyttet til oppdatering av menighetsrådenes vedtekter var det aller mest givende.  Både fordi det er veldig konkret, og fordi det gav oss en god anledning til å diskutere med andre hvordan de faktisk jobber og hva de er opptatt av.  Dessuten er det viktig at det kommer konkrete resultater fra noen av de tingene Pastoralrådet gjør, og oppdaterte vedtekter som er praktisk rettet er nettopp en slik ting.  Når msgr Torbjørn i tillegg kunne forklare oss hvordan dagens regler og vedtekter allerede gir et svært stort handlingsrom, reiser jeg tilbake til menigheten med både ny innsikt og inspirasjon.

image7.jpeg

ANSVAR: Jacob Kooter Laading er både representant for st. Paul menighet og jobber aktivt i Pastoralrådets arbeidsutvalg. Foto: Vivian Phan

 

Les mer: