FISICHELLA Rino (Salvatore) (1951-)


Erkebiskop, den romerske kurie, president for Det pavelige råd for nyevangelisering (2010- )

Født: Salvatore Fisichella, kalt Rino, ble født den 25. august 1951 i Codogno i provinsen og bispedømmet Lodi i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han fikk en klassisk utdannelse ved kollegiet San Francesco i Lodi. Han tok en grad i teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma.

Prest: Han ble presteviet den 13. mars 1976 for bispedømmet Roma av kardinal Ugo Poletti, pavens kardinalvikar for bispedømmet Roma. Etter prestevielsen hadde han en rekke poster, inkludert professor i fundamentalteologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana og konsultor ved Troslærekongregasjonen. Han underviste også i fundamentalteologi ved Det pavelige Lateranuniversitetet. Han var medlem av sentralkomiteen for Jubileumsåret 2000 og visepresident for den historisk-teologiske kommisjonen i den samme komiteen. Han ble i 1994 utnevnt til pavelig æreskapellan med tittel monsignore.

Fisichella er en spesialist i Hans Urs von Balthasars (1905-88) teologi, som han foretok en omfattende studie av i 1980. Han har også tjent som kapellan for det italienske parlamentet. Han arbeidet i Troslærekongregasjonen og i Helligkåringskongregasjonen. Han ble sagt å ha bidratt til ensyklikaen Fides et Ratio in 1998.

Biskop: Han ble den 3. juli 1998 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til hjelpebiskop i Roma og titularbiskop av Vicohabentia (Voghenza). Han ble bispeviet den 12. september 1998 av kardinal Camillo Ruini, generalvikar for Roma og erkeprest for Lateranbasilikaen (1991-2008) og tidligere president for den italienske bispekonferansen (1991-2007). Fisichella var president for bispedømmets kommisjon om økumenikk og interreligiøse forbindelser. Han ble den 18. januar 2002 utnevnt til rektor for Lateranuniversitetet (2002-10) etter nåværende kardinal Angelo Scola.

Den 17. juni 2008 ble han utnevnt til titularerkebiskop av samme sete og president for Det pavelige Akademi for Livet etter nåværende kardinal Elio Sgreccia (2005-08). Den 30. juni 2010 ble han utnevnt til den første president for det nyopprettede Pavelige råd for nyevangelisering. Han ble erstattet som president for Det pavelige akademiet for livet av Msgr Ignacio Carrasco de Paula, som hadde tjent som akademiets kansler. Samtidig gikk erkebiskop Fisichella av som rektor for Lateranuniversitetet, og Enrico dal Covolo SDB ble utnevnt til hans etterfølger.

Den 10. desember 2011 ble han utnevnt til medlem av Det pavelige rådet for kulturen for en femårsperiode. Den 29. desember 2011 ble han utnevnt til medlem av Det pavelige rådet for sosial kommunikasjon for en periode på fem år. Den 7. mars 2012 ble han utnevnt til medlem av Den pavelige komiteen for de internasjonale eukaristiske kongresser. Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble Fisichella stadfestet medlem av Helligkåringskongregasjonen (19. des).

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 1. juli 2010

av Webmaster publisert 01.07.2010, sist endret 22.12.2013 - 13:36