St. Sunniva menighet i Molde

Av Berthy Standal og Judith Molka-Danielsen. Artikkelen har vært trykket i kirkebladet "Broen" høsten 2003, og er en del av serien "Våre menigheter".


I 1922 forærte konsul Peter Dahl med frue Helga Dahl, et ektepar som hadde konvertert til Den katolske kirke, en større parsell av sin eiendom "Humlehaven" til det apostoliske vikariat - for oppføring av en katolsk kirke med prestebolig. Biskop Jan Olav Smit samlet inn en del penger, med det viste seg for kostbart å bygge kirke. Det ble derfor i første omgang kjøpt et to etasjers hus i Storgaten 45 i Molde, hvor det ble innredet et lite kapell. Den 26. juli 1923 ble huset og kapellet innviet av kardinal van Rossum og viet til St. Sunniva.

For å skaffe ordenssøstre til Molde, henvendte biskop Smit seg til St. Carolus Borromeussøstrenes kongregasjon i Maastricht i Nederland, hvoretter fire søstre den 30. juni 1923 forlot Rotterdam og ankom Molde med hurtigruteskipet Polarlys. Her de ble møtt av pastor Peter Breukel, som var utnevnt til sogneprest. I november samme året ankom fire søstre til, og i 1925 innredet de et beskjedent hospital i bygningens andre etasje. Allerede i desember 1934 kunne imidlertid søstrene flytte inn i en ny og tidsriktig klinikk som fikk navnet St. Carolus Sykehus.

I annen verdenskrig brant St. Sunniva Kapell og presteboligen, mens St. Carolus Sykehus ble spart. I de første etterkrigsårene ble sengeplassene ved Carolus brukt som fødestue betjent av byens jordmødre. Vår nåværende statsminister Kjell Magne Bondevik er således født på Carolus.

Søstrene hadde sitt eget kapell på sykehuset, og det ble brukt som menighetskirke til vår kirke stod ferdig i 1957 - på den tomt som konsul Dahl hadde forært menigheten i 1923.

I 1951 ble det innrettet barnehage i et lite hagehus ved sykehuset. I 1953 ble det bygget prstegård på tomten til konsul Dahl, og barnehagen fikk større lokaler i gårdens første etasje. Da også dette lokalet ble for lite, ble det i 1962 bygget en flott barnehage nedenfor sykehuset.

1968 kjøpte fylket St. Carolus Sykehus. Barnehagen ble solgt til fylkeskommunen i januar 1986.

På grunn av høy alder og mangel på rekruttering, bestemte moderhuset i Nederland at kommuniteten i Molde skulle nedlegges. April 1990 markerte derfor slutten på en epoke i Moldes historie. Søstrenes hus i Parkveien 23 ble solgt til Trondheim Stift.

Vi er evig takknemlig overfor søstrene som over en tidsepoke på 75 år gjorde en fenomenal og avgjørende innsats for vår menighet. De har sammen med våre prester stått for katekesen, de har stelt og pyntet kirken, stelt hagen og måket snø. Søstrene la også grunnlaget for vår dameforening med samling en gang per måned, alltid åpent hus til kirkekaffen og tid til en prat. Vi håper at vi alle i menigheten kan bære deres ånd videre i framtiden.

Gjennom arbeid fra biskop Georg Müller, kom i oktober 1999 tre søstre fra kongregasjonen "The Missionary Servants of The Holy Trinity" til Molde. I 2000 begynte ombyggingen av søstrenes hus, som har navnet Stella Maris Kloster, og i tillegg er det kommet et nytt tilbygg med menighetslokale. Pengene skaffet biskopen tilveie. Søstrenes oppgave er å arbeide i menigheten og undervise barna i den katolske tro. Vi har svært mange nasjonaliteter i vår menighet, blant annet mange filippinske familier, hvor søstrene bidrar med omsorg og sosial kontakt. Vi i menigheten er takknemlig for at de har kommet hit.

Per 1. januar 2003 hadde vi 304 medlemmer i menigheten med minst 25 ulike nasjonaliteter. De siste tre årene vi har hatt tilgang til prest fra Kristiansund, men ikke hatt gleden av å ha fastboende prest. Den 1. oktober i år begynte imidlertid p. Pablo Dagangon som ny sogneprest i menigheten vår, og vi gleder oss over muligheten p. Pablo nå har til å prioritere kirkelige funksjoner i Molde. Blant annet håper vi nå på å starte med barnemesse en gang i måneden. Vi har også planer om å legge til rette for besøksfellesskap mellom familier med katolske barn.

av Webmaster publisert 18.08.2006, sist endret 18.08.2006 - 00:40