Saligkåringsstatistikk

Saligkåringsstatistikk før pave Johannes Paul IIs pontifikat

Rituskongregasjonen (Congregatio Sacrorum Rituum) ble opprettet den 22. januar 1588 av pave Sixtus V (1585-1590) i den apostoliske konstitusjonen Immensa aeterni Dei for blant annet å behandle salig- og helligkåringssaker. Den 8. mai 1969 delte pave Paul VI (1963-1978) i den apostoliske konstitusjonen Sacra Rituum Congregatio den i en kongregasjon for riter og en kongregasjon for salig- og helligkåringer (Congregatio pro Causis Sanctorum). Pave Johannes Paul II (1978-) forandret en smule på navnet den 28. juni 1988 i den apostoliske konstitusjonen Pastor Bonus, og den heter nå Congregatio de Causis Sanctorum.

Kongregasjonen gir med jevne mellomrom ut boken Index ac status causarum med opplysninger om alle salig- og helligkåringsprosesser som er kommet så langt at den aktuelle kandidaten er erklært som Servus Dei, Venerabilis, Beatus og Sanctus - henholdsvis Guds tjener, ærverdig, salig eller hellig. De to første kategoriene er forberedende stadier, mens de to siste kategoriene er helgener som er tillatt æret i Kirken med egne liturgiske fester. Salige æres gjerne i spesielle bispedømmer og/eller ordensfellesskap, mens hellige æres i hele Kirken.

Saligkåringer kan skje på tre måter: Den vanligste er en seremoni hvor en person blir utropt til salig (Beatus). Den andre måten er at paven erklærer en person offisielt for salig etter at det har eksistert en kult for vedkommende «i uminnelige tider», og dette kalles stadfestelse av kult (Confirmatio Cultus). Den tredje måten er at det gis tillatelse til en egen messe og et eget officium for vedkommende uten at kulten samtidig stadfestes - på latin: Concessio Missae et Officii citra tamen approbationem cultus.

Våre opplysninger bygger på den siste utgaven av Index av status causarum fra 1999.

Fra 1588 til 1978 ble det foretatt i alt 1823 saligkåringer, 1314 ordinære saligkåringer i 280 seremonier, 507 stadfestelser av kult og 2 tillatelser til messe og et eget officium. Av de 1823 salige er 667 senere helligkåret (pr. 1. oktober 2000). Av de 1823 salige er 1263 martyrer.

De salige fordeler seg slik på de ulike århundrene:

1500-tallet* 0
1600-tallet 107
1700-tallet 135
1800-tallet 602
1900-tallet** 979

*fra 1588 **til 1978

Saligkåringer etter nasjonalitet

Når det gjelder de saliges nasjonalitet, blir det alltid et spørsmål om skjønn. Grenser er flyttet frem og tilbake i tidenes løp, og flere hellige er født i et land og virket i et annet. Vanligvis bruker tar vi utgangspunkt i fødested, men det finnes unntak, som det vil være alt for komplisert å gå inn på her. Les i stedet de enkeltes biografier!

De 1823 salige fordeler seg slik: 409 franske, 396 italienske, 184 engelske, 173 japanske, 133 spanske, 100 koreanske, 96 vietnamesiske, 87 kinesiske, 62 polske, 50 portugisiske, 24 tyske, 22 ugandiske, 17 nederlandske, 11 belgiske, 10 walisiske, 7 irske, 7 tsjekkiske, 4 kroatiske, 4 libanesiske, 4 østerrikske, 3 meksikanske, 3 sveitsiske, 3 ungarske, 2 ecuadorianske, 2 montenegrinske, 2 peruanske, 1 armensk, 1 dansk, 1 etiopisk, 1 indisk, 1 kanadisk, 1 paraguayansk, 1 skotsk, 1 amerikansk (USA)

Tabeller

Tabell 1: Saligkåringer under de enkelte paver 1588-1978

Trykk på et pavenavn for å se navnene på dem denne paven har helligkåret

Pontifikat 1592-1605   1605-1605 1605-1621 1621-1623 1623-1644 1644-1655 1655-1667 1667-1669 1670-1676 1676-1689 1689-1691 1691-1700   1700-1721 1721-1724 1724-1730 1730-1740 1740-1758 1758-1769 1769-1774 1775-1799   1800-1823 1823-1829 1829-1830 1831-1846 1846-1878 1878-1903   1903-1914 1914-1922 1922-1939 1939-1958 1958-1963 1963-1978 1978-1978    
Pave Klemens VIII Totalt 1500-t (fra 1588) Leo XI Paul V Gregor XV Urban VIII Innocent X Alexander VII Klemens IX Klemens X Innocent XI (salig) Alexander VIII Innocent XII Totalt 1600-t Klemens XI Innocent XIII Benedikt XIII Klemens XII Benedikt XIV Klemens XIII Klemens XIV Pius VI Totalt 1700-t Pius VII Leo XII Pius VIII Gregor XVI Pius IX (salig) Leo XIII Totalt 1800-t Pius X (hellig) Benedikt XV Pius XI Pius XII Johannes XXIII (salig) Paul VI Johannes Paul I Totalt 1900-t (til 1978) TOTALT 1588-1978
Saligkåringer i ordinære seremonier 2 - - 13 1 35 - 2 1 22 2 - - 78 1 - 5 2 6 3 2 19 38 8 5 - 4 221 114 (31+83) 269 73 42 496 169 5 61 - 929 1314
(Antall seremonier) (2) - - (12) (1) (10) - (2) (1) (4) (2) - - (34) (1) - (5) (2) (6) (3) (2) (19) (38) (8) (5) - (4) (17) 30 (23+7) 57 (16) (7) (42) (44) (5) (30) - (151) (280)
Stadfestelser av kult - - - - - 2 5 - 1 7 5 1 7 28 15 3 - 6 23 20 12 17 96 75 15 2 32 108 103 (101+2) 333 19 12 16 - - 1 - 50 507
Messe og officium - - - 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2
Saligkåringer totalt 2 - - 14 1 37 5 2 2 29 7 1 7 107 17 3 5 8 29 23 14* 36 135 83 20 2 36 329 217 (132+85) 554 92 54** 512 169 5 62 - 980 1823
Helligkåret av samme pave - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 1 - - - 1 - - - - 2 2 (2+0) -4 - - 17 7 - 3 - 27 33
Helligkåret av senere paver 2 - - 12 1 35 3 1 1 24 3 1 - 83 9 1 4 4 7 3 1 9 38 7 1 - 3 13 112 (34+78) 58 54 25 133 128 2 35 - 455 634
Martyrer - - - - - 27 - 1 - 20 1 - - 49 2 1 2 - 1 1 1 - 8 1 1 - 2 264 161 (82+79) 350 63 42 466 131 - 27 - 808 1215

*)Antonius Primaldos 800 navnløse ledsagere ikke regnet med i antallet

**)Augustin Cenninis 60 navnløse ledsagere ikke regnet med i antallet

Tabell 2: Saligkåringer 1588-1978 etter nasjonalitet

Pontifikat 1592-1605 1605-1605 1605-1621 1621-1623 1623-1644 1644-1655 1655-1667 1667-1669 1670-1676 1676-1689 1689-1691 1691-1700 1700-1721 1721-1724 1724-1730 1730-1740 1740-1758 1758-1769 1769-1774 1775-1799 1800-1823 1823-1829 1829-1830 1831-1846 1846-1878 1878-1903 1903-1914 1914-1922 1922-1939 1939-1958 1958-1963 1963-1978 1978-1978  
Pave Klemens VIII Leo XI Paul V Gregor XV Urban VIII Innocent X Alexander VII Klemens IX Klemens X Innocent XI (salig) Alexander VIII Innocent XII Klemens XI Innocent XIII Benedikt XIII Klemens XII Benedikt XIV Klemens XIII Klemens XIV Pius VI Pius VII Leo XII Pius VIII Gregor XVI Pius IX (salig) Leo XIII Pius X (hellig) Benedikt XV Pius XI Pius XII Johannes XXIII (salig) Paul VI Johannes Paul I TOTALT 1588-1978
Fransk 1           1     1     1   2   2     1       2 24 26 29 17 248 42   12   409
Italiensk     5   8 4   1 4 2   4 14 1 1 7 21 20 13 23 30 14 2 29 54 39 15 12 26 29 3 15   396
Engelsk                                                   62     122         184
Japansk         20                                       153                 173
Spansk 1   8 1 6   1   4 3   1   1 1   4 1   8 3 3   2 41 14 8 1 11 7   3   133
Koreansk                                                 7       76     17   100
Vietnamesisk                                                   54 19     23       96
Kinesisk                                                   9 12     66       87
Portugisisk                       1         1     2 1       40 3   1 1         50
Tysk                 1           1     1 1 1   2   1   1 4   3     8   24
Ugandisk                                                       22           22
Nederlandsk                 13                               3         1       17
Polsk     1   1       2 1 1   1     1 1 1   1 48     1 1             1   62
Belgisk                 4                               1 2 1   1 1   1   11
Walisisk                                                   1     9         10
Irsk                                                   1   1 5         7
Tsjekkisk                           1                     2 1 2         1   7
Kroatisk                       1 1                         1 1             4
Libanesisk                                                         3     1   4
Østerriksk                                                   1     1     2   4
Meksikansk         1                                       2                 3
Sveitsisk           1                                       1     1         3
Ungarsk                                         1 1         1             3
Ecuadoriansk                                                 1             1   2
Montenegrinsk                                                   1     1         2
Peruansk               1                               1                   2
Armensk                                                         1         1
Dansk                 1                                                 1
Etiopisk                                                         1         1
Indisk         1                                                         1
Kanadisk                                                             1     1
Paraguayansk                                                         1         1
Skotsk                                                         1         1
USA                                                             1     1
Sum 2   14 1 37 5 2 2 29 7 1 7 17 3 5 8 29 23 14 36 83 20 83 36 329 217 92 54 512 169 5 62   1823
Pave Klemens VIII Leo XI Paul V Gregor XV Urban VIII Innocent X Alexander VII Klemens IX Klemens X Innocent XI (salig) Alexander VIII Innocent XII Klemens XI Innocent XIII Benedikt XIII Klemens XII Benedikt XIV Klemens XIII Klemens XIV Pius VI Pius VII Leo XII Pius VIII Gregor XVI Pius IX (salig) Leo XIII Pius X (hellig) Benedikt XV Pius XI Pius XII Johannes XXIII (salig) Paul VI Johannes Paul I TOTALT 1588-1978

av Webmaster publisert 18.03.2006, sist endret 18.03.2006 - 17:26