Helligkåringsstatistikk

Helligkåringsstatistikk før pave Johannes Paul IIs pontifikat

Rituskongregasjonen (Congregatio Sacrorum Rituum) ble opprettet den 22. januar 1588 av pave Sixtus V (1585-90) i den apostoliske konstitusjonen Immensa aeterni Dei for blant annet å behandle salig- og helligkåringssaker. Den 8. mai 1969 delte pave Paul VI (1963-78) i den apostoliske konstitusjonen Sacra Rituum Congregatio den i en kongregasjon for riter og en kongregasjon for salig- og helligkåringer (Congregatio pro Causis Sanctorum). Pave Johannes Paul II (1978-) forandret en smule på navnet den 28. juni 1988 i den apostoliske konstitusjonen Pastor Bonus, og den heter nå Congregatio de Causis Sanctorum.

Kongregasjonen gir med jevne mellomrom ut boken Index ac status causarum med opplysninger om alle salig- og helligkåringsprosesser som er kommet så langt at den aktuelle kandidaten er erklært som Servus Dei, Venerabilis, Beatus og Sanctus - henholdsvis Guds tjener, ærverdig, salig eller hellig. De to første kategoriene er forberedende stadier, mens de to siste kategoriene er helgener som er tillatt æret i Kirken med egne liturgiske fester. Salige æres gjerne i spesielle bispedømmer og/eller ordensfellesskap, mens hellige æres i hele Kirken.

Helligkåringer kan skje på to måter: Den vanligste er en seremoni hvor en person som gjerne tidligere er saligkåret, blir utropt til helgen (helligkåring eller kanonisering). Den andre måten er at paven erklærer en helgen offisielt for hellig etter at det har eksistert en kult for vedkommende «i uminnelige tider», og dette kalles stadfestelse av kult (Confirmatio Cultus).

Våre opplysninger bygger på den siste utgaven av Index av status causarum fra 1999.

De 440 hellige fordeler seg slik: 117 italienske, 83 franske, 46 spanske, 37 engelske, 26 irske, 22 ugandiske, 20 japanske, 20 skotske, 15 nederlandske, 10 tyske, 6 belgiske, 6 polske, 6 walisiske, 5 portugisiske, 5 østerrikske, 3 sveitsiske, 2 peruanske, 2 tsjekkiske, 2 ungarske, 1 dansk, 1 ecuadoriansk, 1 indisk, 1 kroatisk, 1 libanesisk, 1 meksikansk, 1 amerikansk (USA).

Fra 1588 til 1978 ble det foretatt i alt 440 helligkåringer, 302 ordinære helligkåringer i 98 seremonier og 138 stadfestelser av kult.

Tabell 1: Helligkåringer 1588-1978

Pontifikat 1592-1605   1605-1605 1605-1621 1621-1623 1623-1644 1644-1655 1655-1667 1667-1669 1670-1676 1676-1689 1689-1691 1691-1700   1700-1721 1721-1724 1724-1730 1730-1740 1740-1758 1758-1769 1769-1774 1775-1799   1800-1823 1823-1829 1829-1830 1831-1846 1846-1878 1878-1903   1903-1914 1914-1922 1922-1939 1939-1958 1958-1963 1963-1978 1978-1978    
Pave Klemens VIII Totalt 1500-t (fra 1588) Leo XI Paul V Gregor XV Urban VIII Innocent X Alexander VII Klemens IX Klemens X Innocent XI (salig) Alexander VIII Innocent XII Totalt 1600-t Klemens XI Innocent XIII Benedikt XIII Klemens XII Benedikt XIV Klemens XIII Klemens XIV Pius VI Totalt 1700-t Pius VII Leo XII Pius VIII Gregor XVI Pius IX (salig) Leo XIII Totalt 1800-t Pius X (hellig) Benedikt XV Pius XI Pius XII Johannes XXIII (salig) Paul VI Johannes Paul I Totalt 1900-t (til 1978) TOTALT 1588-1978
Helligkåringer i ordinære seremonier 2 (1+1) 1 - 2 5 2 - 2 2 5 - 5 - 24 4 - 10 4 5 6 - - 29 5 - - 5 52 18 (16+2) 78 4 3 34 33 10 84 - 170 302
(Antall seremonier) 2 (1+1) (1) - (2) (1) (2) - (2) (1) (1) - (1) - (11) (1) - (5) (1) (1) (1) - - (9) (1) - - (1) (3) 4 (3+1) (8) (2) (2) (17) (21) (7) (19) - (69) (98)
Stadfestelser av kult -   - - - 2 - 3 - - - - 2 7 3 - 1 - 1 - - - 5 1 - - 4 11 78 (39+39) 55 27 - 2 - 1 2 - 71 138
Helligkåringer totalt 2 (1+1) 1 - 2 5 4 - 5 2 5 - 5 2 31 7 - 11 4 6 6 - - 34 6 - - 9 63 96 (55+41) 133 31 3 36 33 11 86 - 241 440

Tabell 2: Helligkåringer 1588-1978 etter nasjonalitet

Pontifikat 1592-1605 1605-1605 1605-1621 1621-1623 1623-1644 1644-1655 1655-1667 1667-1669 1670-1676 1676-1689 1689-1691 1691-1700 1700-1721 1721-1724 1724-1730 1730-1740 1740-1758 1758-1769 1769-1774 1775-1799 1800-1823 1823-1829 1829-1830 1831-1846 1846-1878 1878-1903 1903-1914 1914-1922 1922-1939 1939-1958 1958-1963 1963-1978 1978-1978  
Pave Klemens VIII Leo XI Paul V Gregor XV Urban VIII Innocent X Alexander VII Klemens IX Klemens X Innocent XI (salig) Alexander VIII Innocent XII Klemens XI Innocent XIII Benedikt XIII Klemens XII Benedikt XIV Klemens XIII Klemens XIV Pius VI Pius VII Leo XII Pius VIII Gregor XVI Pius IX (salig) Leo XIII Pius X (hellig) Benedikt XV Pius XI Pius XII Johannes XXIII (salig) Paul VI Johannes Paul I TOTALT 1588-1978
Italiensk     2 1 1     1 2   2 1 5   5 2 3 3     5     7 7 29 6 1 8 17 6 3   117
Fransk         1   3                 2 1 1     1     1 3 17 17 2 18 10 1 5   83
Spansk 1     4 1   2 1 2   3 1     3   1 1             9 3 1   2 2 2 7   46
Engelsk                             1                           2     34   37
Irsk                                                   25           1   26
Ugandisk                                                               22   22
Japansk                                                 20                 20
Skotsk                                                   19           1   20
Nederlandsk                                                 13 1     1         15
Tysk                                 1             1 1   3   2   1 1   10
Belgisk                                                 4 2               6
Polsk 1                           1     1             1       2         6
Walisisk                                                               6   6
Portugisisk         1               2                                 1   1   5
Østerriksk                                                 1   2   1     1   5
Sveitsisk                                                     2     1       3
Peruansk                 1                                           1     2
Tsjekkisk                             1                                 1   2
Ungarsk                                                 1         1       2
Dansk                                                 1                 1
Ecuadoriansk                                                           1       1
Indisk                                                 1                 1
Kroatisk                                                               1   1
Libanesisk                                                               1   1
Meksikansk                                                 1                 1
USA                                                               1   1
Sum 2   2 5 4   5 2 5   5 2 7   11 4 6 6     6     9 63 96 31 3 36 33 11 86   440
Pave Klemens VIII Leo XI Paul V Gregor XV Urban VIII Innocent X Alexander VII Klemens IX Klemens X Innocent XI (salig) Alexander VIII Innocent XII Klemens XI Innocent XIII Benedikt XIII Klemens XII Benedikt XIV Klemens XIII Klemens XIV Pius VI Pius VII Leo XII Pius VIII Gregor XVI Pius IX (salig) Leo XIII Pius X (hellig) Benedikt XV Pius XI Pius XII Johannes XXIII (salig) Paul VI Johannes Paul I TOTALT 1588-1978

av Webmaster publisert 18.03.2006, sist endret 18.03.2006 - 17:23