Pave Frans: – Beskytt barna, utrydd misbruk

 

Pavens tale etter Møtet om beskyttelse av mindreårige

tda3c783.jpeg

TYDELIG BUDSKAP: – Vi har å gjøre med avskyelige forbrytelser som må utryddes fra jordens overflate, sa pave Frans i søndagens tale til møtedeltagerne etter Møtet om beskyttelse av mindreårige. Foto: CTV via REUTERS

 

I en monumental tale søndag 25. februar 2019 satte pave Frans overgrepskrisen i sammenheng og ba om en «altomfattende kamp mot misbruk av mindreårige, både seksuelt og på andre områder».

 

Tekst: Vatican News

 

– Tiden er kommet for å arbeide sammen for å utrydde ondet barnemisbruk, sa pave Frans i en tale ved messen som avsluttet Møtet om beskyttelse av mindreårige i Kirken.

– Tiden er kommet for å finne den rette balansen mellom to ytterpunkter: på den ene siden ‘rettsliggjøring’ fremprovosert av skyldfølelse for fortidens feil og presset fra mediene, og på den andre siden en defensiv holdning, som ikke konfronterer årsakene til – og effektene av – disse alvorlige forbrytelsene».

I talen til kirkeledere, først og fremst presidentene for verdens bispemøter, sa Den hellige far:

 – Kirkens mål vil være å lytte til, våke over, beskytte og ha omsorg for misbrukte, utnyttede og glemte barn, hvor enn de er. For å oppnå dette målet, fortsatte han:

– Må Kirken heve seg over de ideologiske tvistene og den journalistiske praksisen som ofte, ut fra ulike interesser, utnytter selve tragedien de små har opplevd.

 

«Kirkens mål vil være å lytte til, våke over, beskytte og ha omsorg for misbrukte, utnyttede og glemte barn, hvor enn de er.» 

Pave Frans

 

En global kontekst

Pave Frans begynte sin tale med å sette seksuelt misbruk av barn inn en global kontekst.

– Arbeidet i dette møtet har enda en gang fått oss til å innse alvoret i at seksuelt misbruk av mindreårige er, og alltid har vært, et utbredt fenomen i alle kulturer og samfunn.

Han sa at selv i dag er det vanskelig å få et virkelig inntrykk av «hvor omfattende fenomenet faktisk er», ettersom seksuelle overgrep ofte ikke rapporteres, «spesielt det store antallet som begås innad i familier». Han viste til den beste tilgjengelige informasjonen, og sa at «etter min mening er det første som slår en, at de som står bak fysisk, seksuell eller emosjonell vold i første rekke er foreldre, slektninger, ektemennene til barnebruder, trenere og lærere».

Paven konkluderte med at vi derfor står overfor et universelt problem som tragisk nok finnes over alt og påvirker alle:

– Vi må være tydelige på at selv om det i stor grad gjelder våre samfunn i sin helhet, er dette ondet på ingen måte mindre monstrøst når det skjer innenfor Kirken.

Snarere tvert om, så «blir brutaliteten i dette verdensomspennende fenomenet desto mer alvorlig og skandaløst i Kirken, for det er ytterst uforenlig med Kirkens moralske autoritet og etiske troverdighet».

– Kirken føler seg kallet til å bekjempe dette ondet som rammer selve hjertet av sitt oppdrag, som er å forkynne evangeliet til de små og å beskytte dem fra glupske ulver, sa pave Frans. Han understreket at om det i Kirken skulle komme frem bare ett eneste tilfelle av misbruk – noe som allerede i seg selv utgjør en grusomhet – vil dette tilfellet håndteres med det ytterste alvor.

Paven bemerket at fenomenet seksuelle overgrep mot mindreårige ikke kan forstås uten å ta «makt» med i betraktningen.

– Overgrep er alltid er et resultat av maktmisbruk», noe som også er tilfelle i andre former for overgrep, slik som mot barnesoldater, barneprostituerte, sultrammede barn, ofre for trafficking, barn i krig, barn på flukt, barn som aborteres, og så mange andre.

 

En manifestasjon av ondskapens ånd

Paven fortsatte:

– Men i møte med all denne grusomheten, all denne ofringen av barn til avguder som makt, penger, stolthet og arroganse, så er empiriske forklaringer alene ikke tilstrekkelige.

Selv om empiri kan gi en forklaring, er den «ikke i stand til å gi oss mening».

– Så, hva ville den eksistensielle «meningen» med dette forbryterske fenomenet være? I lys av sin menneskelige bredde og dybde, er det ikke noe annet enn den moderne manifestasjonen av ondskapens ånd.

Han advarte om at «hvis vi mislykkes i å ta denne dimensjonen med i beregningen, vil vi forbli langt fra sannheten og uten reelle løsninger».

– Akkurat som vi må iverksette alle praktiske tiltak som sunn fornuft, vitenskapen og samfunnet gir oss, må vi heller ikke miste denne realiteten av syne; vi er nødt til å ta frem de åndelige verktøyene som Herren selv lærer oss om: ydmykhet, selvransakelse, bønn og bot, sa pave Frans, og fortsatte:

– Dette er den eneste måten å overvinne ondskapens ånd på.

 

«Vi er nødt til å ta frem de åndelige verktøyene som Herren selv lærer oss om: ydmykhet, selvransakelse, bønn og bot.»

Pave Frans

 

Pave Frans refererte til «bestepraksis» formulert under rettledning av Verdens helseorganisasjon, i tillegg til arbeidet til Pavekommisjonen for beskyttelse av mindreårige samt til bidragene fra deltagerne på Møtet om beskyttelse av mindreårige, og sa at Kirken i tiden fremover vil fokusere spesielt på åtte aspekter ved krisen: beskyttelse av barn; det ytterste alvor; ekte renselse; dannelse; styrking og gjennomgang av bispemøtenes retningslinjer; oppfølging av dem som har blitt misbrukt; den digitale verden og sexturisme.

Pave Frans gjentok spesielt at Kirken er forpliktelse til ikke å spare noen anstrengelser for å stille enhver som har begått slike forbrytelser til ansvar.

– Kirken vil aldri forsøke å dysse ned eller ikke ta saker som omfatter misbruk av mindreårige, på alvor.

Den hellige far takket også alle prester og personer i vigslede stillinger «som tjener Herren trofast og fullstendig», til tross for «den skammelige oppførselen til noen av deres trosfeller»; i tillegg til det «flertall av prester som ikke bare er trofaste mot sitt sølibat, men legger all sin kraft i en tjeneste som i dag er gjort enda vanskeligere på grunn av skandalene til noen få, men alltid for mange». Han takket også de troende som «kjenner sine hyrders godhet vel, og som fortsetter å be for dem og støtte dem».

 

Mulighet for renselse

Til slutt understreket paven viktigheten av å «snu dette ondet til en mulighet for renselse». Han siterte Edith Stein, Teresa Benedikta av Korset, og sa: «Det er ingen tvil om at de avgjørende hendelsene i verdens historie på en grunnleggende måte har blitt påvirket av sjeler som historiebøkene tier om». det – Det hellige, trofaste Guds folk fortsetter i sin daglige stillhet, i mange former og på mange måter, å eksemplifisere og vitne om, med «trassig» håp, at Herren aldri overser, men styrker den vedvarende og i så mange tilfeller smertefulle hengivenheten til sine barn, forklarte paven, og fortsatte:

– De beste resultatene og den mest effektive resolusjonen vi kan tilby ofrene, folket i Den hellige mors kirke og hele verden, er vår forpliktelse til personlig og felles omvendelse og ydmykheten til å lære av, lytte til, hjelpe og beskytte de mest sårbare.

 

En regelrett kamp mot misbruk

Han avsluttet sin tale med en hjertefølte bønn om en altomfattende kamp mot misbruk av mindreårige, både seksuelt og på andre områder, begått av alle myndigheter og enkeltpersoner.

–  For vi har å gjøre med avskyelige forbrytelser som må utryddes fra jordens overflate; dette er kravet fra alle de mange ofrene skjult i familier og i ulike situasjoner innenfor våre samfunn, sa pave Frans.

 

Les mer: