St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal

Av Jan-Erik Løken. Artikkelen har vært trykket i kirkebladet "Broen", og er en del av serien "Våre menigheter".


St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal ble stiftet i 1911 - og fra og da og frem til 1954 holdt menigheten til i en gammel trekirke på toppen av Tyholmen i Arendal sentrum. Kirken var egentlig et ombygd lysthus som tilhørte en prakteiendom på Øvre Tyholmen. Hovedhuset ble omgjort til hospital med kapell i 1. etasje, og i en liten bod ble det bygd skole. Den var ikke stor, men så startet St. Franciskus skole opp med kun to elever i 1913.

Menigheten vokste raskt, og allerede på 1930-tallet var den gamle kirken begynt å bli for liten, så ønsket om å få bygd en større kirke var sterkt. Men som kjent kom Norge med i den 2. verdenskrig i 1940, og alle planer om en ny katolsk kirke i Arendal måtte skrinlegges.

På begynnelsen av 1950-tallet kom tankene om en ny kirke for alvor tilbake igjen, og den 24. januar 1954 stod den nye murkirken klar til å vigsles.

I dag har menigheten nesten 600 medlemmer og igjen begynner menigheten å tenke på en utvidelse av kirken - ikke å bygge helt nytt, men å utvide den kirken vi har, så vi får fordoblet dagens sitteplasser ved siden av å gjøre enkelte moderniseringer.

St. Franciskus Xaverius menighet er en aktiv menighet som særlig skiller seg ut ved at vi har vår egen skole. St. Franciskus skole har i løpet av de siste årene gjennomgått en stor utvikling.

I 1999 hadde skolen rundt 65 elever og i dag har elevmassen passert 150 elever og dette tallet vil stige til nærmere 200 til høsten. I tillegg til skolen driver vi også vår egen barnehage som pr. i dag har 22 barn. St. Franciskus skole har også en egen SFO-virksomhet, som er meget populær og som er et nødvendig tilbud å yte i dagens skolesamfunn.

August 2003 velsignet p. Arne Fjeld o.p. den nye St. Franciskus ungdomsskole som holder til i det gamle St. Franciskus hospital. Her drev St. Franciskus Xaveriussøstrene sitt hospital fra 1911 til 1994. Da ble sykehuset solgt til Aust-Agder fylkeskommune som etter hvert gjorde det til en ekstern del av Aust-Agder Sentralsjukehus og senere Aust-Agder Sykehus. I 2002 solgte fylkeskommunen seg ut av de gamle lokalene til søstrenes hospital og etter en politisk dragkamp i fylkestinget fikk menigheten ved OKB kjøpe hospitalet tilbake. Ungdomsskolen startet opp med en 8. klasse med 20 elever og har i dag en 9. klasse samt to like store 8. klasser. Fra høsten 2005, etter at 3. byggetrinn er ferdig kommer skolen til å være en fullverdig 1-10 skole. Det blir et stort øyeblikk for vår skole som startet med to elever i 1913. Skolen ledes i dag av rektor Reidun Pihlmann.

Vår sogneprest er fra 1.juli 2004 p. Sigurd Markussen. Han overtok menigheten fra p. Arne Dominique Fjeld o.p. som ledet menigheten fra 2001-2004.

Sognet omfatter det meste av Aust-Agder fylke, minus Setesdalen og de vestlige kommunene Lillesand, Iveland og Birkeland. Disse tilfaller St. Ansgar i Kristiansand. Men foruten det resterende Aust-Agder omfatter også Arendal sogn to kommuner i Telemark fylke, Nissedal og Fyresdal.

Det er likevel slik at flesteparten av katolikkene kommer fra Arendal, Grimstad og Risør regionen.

Vår lille menighet i Arendal er stolt over å ha fostret flere prester, brødrene Taxt og p. Frode Eikenes. Harald Taxt døde i 1981, men var blant annet sogneprest i Porsgrunn. Det samme har hans bror Anton Taxt vært, og har nå i sin pensjonisttilværelse bosatt seg der hos våre frender i Telemark. Man skulle ellers tro at det er et likhetstegn mellom Porsgrunn og prester som kommer fra vår menighet. I dag er det nemlig p. Frode Eikenes som er sogneprest i Vår Frues kirke i Porsgrunn.

av Webmaster publisert 19.08.2006, sist endret 19.08.2006 - 15:52