Sta Clara menighet, Kongsvinger

Artikkelen har vært trykket i kirkebladet "Broen" nr 2/2009, og er en del av serien "Våre menigheter".


Sta Clara menighet på Kongsvinger er en av Oslo katolske bispedømmes to yngste menigheter: Sammen med St Gudmund menighet på Jessheim, ble Sta Clara menighet opprettet av biskop Bernt I. Eidsvig på 1. søndag i advent 2007, begge skilt ut fra St Magnus på Lillestrøm.

Sta Clara omfatter de 6 kommunene i Glåmdalen sør i Hedmark fylke. Befolkningstallet her er om lag 48.900, av dem var 312 katolikker registrert i vårt register ved årsskiftet.

Litt historikk

Pastor Duin, sognepresten i St Torfinn på Hamar, som menigheten først var en del av, hadde uregelmessig messer og katekese for barna hjemme hos familien Tronsmo. Han besøkte mange hjemme og ble et viktig bindeledd for katolikkene fra begynnelsen av 1970-tallet: ”Hjemmebesøk er det åttende sakrament”, mente pastor Duin. I en periode på slutten av 1970-tallet hjalp flere prester fra osloområdet med de månedlige messene. På 1980-tallet hadde en stor gruppe vietnamesiske katolikker bosatt seg i Kongsvinger, og månedlige messer på vietnamesisk kom i gang i 1985. Krematoriekapellet og senere Bedehuset i Kongsvinger sentrum ble brukt til messefeiringer. De vietnamesiske katolikkene ivret for å få egen katolsk kirke på Kongsvinger. Den sto ferdig sommeren 2001 og ble innviet av biskop Schwenzer 16. juni.

Kirken har rundt 120 sitteplasser. Over menighetssalen er det en liten hybelleilighet for presten. Det er godt å ha en base etter sene hjemmebesøk eller møter. I 2004 fikk sognepresten på Hamar også ansvaret for Lillehammer. Da bestemte biskop Schwenzer å overføre kirken og katolikkene sør i Hedmark til St. Magnus menighet på Lillestrøm, som hadde hatt en svært sterk vekst etter at hovedflyplassen ble flyttet til Gardermoen. Pga den sterke veksten og den nye oppgaven på Kongsvinger, ble presteteamet i St. Magnus styrket med p. Peter Van fra høsten 2004 til høsten 2006. Han og jeg delte prestetjenesten der på søndagene. Da p. Van fikk nye oppgaver fra høsten 2006, delte jeg min tid mellom Lillestrøm og Kongsvinger, med hovedvekt på Kongsvinger, hvor jeg siden har oppholdt meg to dager i uken for å foreta hjemmebesøk, gi undervisning og ha mer kontakt med Den norske kirke og lokale myndigheter.

Som ny menighet

Nå, som menigheten er opprettet, må katolikkene i Glåmdalen ”lære å være menighet”, ikke minst ved å ta den økonomiske byrden for kirkens vedlikehold og alle utgifter som en menighet har. I desember fikk vi endelig valgt et nytt menighetsråd etter bispedømmets nye regler. Det første, utpekte menighetsrådet møttes rundt en gang i måneden for å komme i gang, nå satser vi på møter ca hver annen måned.

I slutten av oktober hadde menigheten åpent hus for naboer og venner, med omvisning i kirken og loppemaked, nytt-av-brukt-salg og salg av kaffe, kaker og nystekte vårruller i menighetssalen. Det ble et meget vellykket arrangement med et par hundre besøkende og en veldig positiv og glad atmosfære blant alle de frivillige, og meget innbringende for menighetens drift. Det gav mersmak, og vi vil ha et lignende arrangement i oktober 2009.

For tiden er det 6-8 barn til undervisning for førstekommunion, og 6 ungdommer forbereder seg til ferming. I tillegg gir to vietnamesiske søstre fra Oslo katekese på vietnamesisk for 10 barn i ulik alder.

Vi har messe hver søndag kl 15.00, alltid på norsk, men med lesninger regelmessig på polsk eller vietnamesisk noen søndager. Kirkebesøket er mellom 30 og 80, ofte rundt 50. P. Hai kommer fra Oslo og har messe på vietnamesisk den annen lørdag hver måned, kl. 17.00.

Menigheten er for liten til å ha egen administrasjon, så vi kjøper sekretærtjenester fra St Magnus. Vi er meget fornøyd med ordningen.

Kom og besøk oss! Du behøver ikke gå i messen i din hjemmemenighet hver søndag. Legg søndagsturen en gang til Sta. Clara på Kongsvinger!

P. Erik J. Ruud SM
Sogneadministrator

av Webmaster publisert 15.10.2009, sist endret 15.10.2009 - 13:00