Statue av Olav den Hellige i domkirken

St. Olav domkirke i Oslo skal bestille en ny statue av Olav den Hellige til kirken. Hva statuen vil koste er foreløpig ikke kjent, men det anslås at prisen vil være på et sted rundt kr. 150.000. Per dags dato er det heller ikke bestemt den vil bli produsert.

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo sier at han selv ikke ønsker noen gave i anledning sin 70-årsdag den 12. september 2023, men at han ønsker en ny Olavsstatue til sin domkirke. Den nye statuen skal i enda større grad fremheve St. Olav som helgen, samtidig som den må passe inn i domkirkens nye utforming. Her er det mange forbilder, spesielt fra middelalderen, sier biskopen. Beslutning av hvilken kunstner som velges blir tatt høsten 2023.

Vi håper å kunne samle inn penger til denne statuen, og håper du vil gi ditt bidrag. Husk at gaver til dette formålet gjør at du kan få skattefradrag! (Les mer om hvordan ordningen med skattefradrag fungerer)

Gaveside for Olavsstatuen Du kan gi din gave på disse måtene:

  • Bruk Vipps på mobil, og gi din gave til Vipps-nummer 816885. Du blir spurt om du ønsker skatte­fradrag eller ikke.
  • Besøk giversiden for statue­inn­samlingen (klikk her), her kan du gi gaver på forskjellige måter, blant annet med kreditt­kort. Her kan du også få skatte­fradrag. Siden driftes av vår samarbeids­partner Solidus AS.
  • Sett inn et beløp på vår bankkonto 3000.15.11110. OBS: Merk giroen med "8640 Statue", ellers kommer ikke pengene frem til riktig sted.

Takk for at du bidrar!

av Mats Tande publisert 15.06.2023, sist endret 24.08.2023 - 16:12