Statue av Olav den Hellige i domkirken

St. Olav domkirke i Oslo skal bestille en ny statue av Olav den Hellige til kirken. Hva statuen vil koste er foreløpig ikke kjent, men det anslås at prisen vil være på et sted rundt kr. 150.000. Per dags dato er det heller ikke bestemt den vil bli produsert.

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo sier at han selv ikke ønsker noen gave i anledning sin 70-årsdag den 12. september 2023, men at han ønsker en ny Olavsstatue til sin domkirke. Den nye statuen skal i enda større grad fremheve St. Olav som helgen, samtidig som den må passe inn i domkirkens nye utforming. Her er det mange forbilder, spesielt fra middelalderen, sier biskopen. Beslutning av hvilken kunstner som velges blir tatt høsten 2023.

av Mats Tande publisert 15.06.2023, sist endret 02.01.2024 - 16:12