Barne- og ungdomsarbeid

Vedlegg 1: NUKs formålsparagraf

Ideell målsetting

  • NUK skal være for alle katolikker i Norge

Tro

  • Bygge opp en katolsk identitet hos de unge
  • Synliggjøre en levende, ung Kirke, hvor det er rom for både tro og tvil

Fellesskap

  • Være et møtested hvor en kan oppleve et fellesskap med andre unge i katolske omgivelser
  • Strebe etter flerkulturelt mangfold
  • Styrke vårt fellesskap i Kristus og feire det i Messen

Handling

  • Fremme vekst i troen og skape engasjement i Kirken og samfunnet, og svare på de nye utfordringer vi møter der
  • Være en ressurs for barne- og ungdomsarbeidet i menighetene
  • Lære å gjenkjenne Kristus i våre medmennesker og handle deretter.

Forrige Innhold Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18