Tilbakemeldingsskjema for høringsrunde

Hensikten med pastoralplanen for barne- og ungdomsarbeid er enkel: det er nødvendig å nedfelle et felles minimum for hva familier, barn og unge skal tilbys pastoralt i våre menigheter. Uansett hvilken menighet i OKB man bor i, skal det være forutsigbart hva foreldre, barn og unge kan vente å møte, til tross for de enorme forskjellene mellom våre menigheter.

Pastoralplanen er delt inn etter aldersgrupper. For hver aldersgruppe er det nedfelt hvilke tiltak som ansees som nødvendige: "Menigheter i OKB skal tilby følgende:" og hvilke tiltak "Menigheter i OKB skal vurdere om de kan tilby følgende:".

Gjennom den pågående høringsrunden (15. september - 10. november 2008) bes menighetene ved prestene, kateketene, barne- og ungdomskontakter, barne- og ungdomsledere, foreldre og andre interesserte om å komme med konkrete tilbakemeldinger på forslaget til pastoralplan. Det er spesielt ønskelig med tilbakemeldinger i forhold til om bestemte tiltak bør stå under "skal" eller ikke, samt dersom det er erfaringer fra deres menighet om andre ting som fungerer godt, som hittil ikke er nevnt i pastoralplanen. Alle slike erfaringer og forslag mottas med takk!

TILBAKEMELDINGSSKJEMAET SENDES INN VIA E-POST TIL pastoralplan(at)katolsk(dot)no ELLER SENDES INN SOM BREV TIL: Pastoralplan, c/o NUK, Akersveien 16a, 0177 Oslo. SISTE FRIST: 10. november 2008.

Alle innspill vil sees på i den videre prosessen, men arbeidsgruppen kan dessverre ikke forplikte seg til å svare den enkelte på hans/hennes innpill personlig.

Utkast til pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid i Oslo Katolske Bispedømmes menigheterer utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av biskop Bernt Eidsvig i samarbeid med PROs Arbeidsutvalg. Arbeidsgruppen består av: p.Heinz-Josef Catrein (leder), Andreas Christiansen (PRO rep. St Paul, Bergen), Thanh Nguyen (PRO rep. St Gudmund, Jessheim), Svein Arne Marcussen (PRO rep. St. Birgitta, Fredrikstad), sr. Faystyna Walczak (Elisabethsøster, PRO rep. ordensfolk), Camilla Cselenyi (OKB ansattes PRO rep.), Jardar Maatje (NUKs PRO rep.); Ståle Wilhelmsen (NUKs organisasjonskonsulent) og Marta Bivand Erdal (St Hallvard, Oslo) er arbeidsgruppens sekretærer.

Arbeidsgruppen ble nedsatt i mars 2008, og regner med å avslutte sitt arbeid når pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid, godkjent av biskop Bernt Eidsvig, presenters på PROs vårmøte 2009. Implementering og oppfølgning av pastoralplanen i menigheten er utenfor arbeidsgruppens mandat.

Arbeidsgruppen for pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid i OKBs menigheter takker for din hjelp!


De minste: 0-2 år

Se pastoralplandokumentet.

Tilbakemeldinger på punkter som menighetene "skal" gjennomføre:

Tilbakemeldinger på punkter som menighetens skal vurdere om de kan gjennomføre:

Forslag til nye punkter basert på erfaringer i menigheten:

Andre tilbakemeldinger:

Småbarn: 3-5 år

Se pastoralplandokumentet.

Tilbakemeldinger på punkter som menighetene "skal" gjennomføre:

Tilbakemeldinger på punkter som menighetens skal vurdere om de kan gjennomføre:

Forslag til nye punkter basert på erfaringer i menigheten:

Andre tilbakemeldinger:

Småskolen: 6-9 år (inkludert 1. Kommunion)

Se pastoralplandokumentet.

Tilbakemeldinger på punkter som menighetene "skal" gjennomføre:

Tilbakemeldinger på punkter som menighetens skal vurdere om de kan gjennomføre:

Forslag til nye punkter basert på erfaringer i menigheten:

Andre tilbakemeldinger:

"Tweens: 10-12 år

Se pastoralplandokumentet.

Tilbakemeldinger på punkter som menighetene "skal" gjennomføre:

Tilbakemeldinger på punkter som menighetens skal vurdere om de kan gjennomføre:

Forslag til nye punkter basert på erfaringer i menigheten:

Andre tilbakemeldinger:

Tenåringer: 13-15 år

Se pastoralplandokumentet.

Tilbakemeldinger på punkter som menighetene "skal" gjennomføre:

Tilbakemeldinger på punkter som menighetens skal vurdere om de kan gjennomføre:

Forslag til nye punkter basert på erfaringer i menigheten:

Andre tilbakemeldinger:

Ungdom: 16-19 år

Se pastoralplandokumentet.

Tilbakemeldinger på punkter som menighetene "skal" gjennomføre:

Tilbakemeldinger på punkter som menighetens skal vurdere om de kan gjennomføre:

Forslag til nye punkter basert på erfaringer i menigheten:

Andre tilbakemeldinger:

Unge voksne og studenter: 20+ år

Se pastoralplandokumentet.

Tilbakemeldinger på punkter som menighetene "skal" gjennomføre:

Tilbakemeldinger på punkter som menighetens skal vurdere om de kan gjennomføre:

Forslag til nye punkter basert på erfaringer i menigheten:

Andre tilbakemeldinger:

Tilbakemeldinger på dokumentet for øvrig

Gjennomføring og organisering av et helhetlig barne- og ungdomsarbeid i menighetene. Kommentarer/erfaringer:

Viktige hensyn i menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kommentarer/erfaringer:

Sentrale organer til hjelp for OKBs menigheter. Kommentarer/erfaringer:

Praktisk oppfølgning av pastoralt arbeid med barn og unge i menigheten. Kommentarer/erfaringer:

Annet:

av Webmaster publisert 20.10.2008, sist endret 20.10.2008 - 17:09