Bønner for døende

Når døden synes nær forestående, kan man lese en eller flere av følgende bønner:


Bønn for den døende

1
Gå ut, du kristensjel, fra denne verden
i Guds, den allmektige Faders navn, som skapte deg,
og i Jesu Kristi, den levende Guds Sønns navn, som led for deg,
og i den Hellige Ånds navn, som ble utgydt over deg.
I dag skal fred være i din bolig
og ditt tilholdssted skal være i det hellige Sion
sammen med den hellige og seierike Guds Mor,
Jomfru Maria,
med den salige Josef,
med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
med fyrstedømmer og makter,
med kjeruber og serafer,
med patriarker og profeter,
med de hellige apostler og evangelister,
med de hellige martyrer og bekjennere,
med de hellige munker og eremitter,
med de hellige jomfruer,
og med alle Guds hellige.
2
Jeg anbefaler deg til den allmektige Gud, kjære bror/søster, jeg overgir deg til ham hvis skapning du er, så du kan vende tilbake til din Skaper, han som dannet deg av jordens muld. Måtte den hellige Maria, englene og alle de hellige løpe deg imøte når du forlater dette liv.
Kristus befri deg, han som for deg ble korsfestet.
Kristus befri deg, han som for deg gikk i døden.
Kristus, den levende Guds Sønn, ta deg inn i sitt Paradis, så du i hans hjord kan erkjenne ham som den sanne Hyrde.
Han løse deg fra alle dine synder og gi deg rom blant sine utvalgte. Da skal du se din Gjenløser ansikt til ansikt, og evig slukke din tørst i beskuelsen av den levende Gud.
Amen.
3
Herre, ta imot din tjener på det sted hvor han etter din miskunn venter sin frelse.
Amen.
Herre, fri din tjener fra alle trengsler.
Amen.
Herre, fri din tjener slik du befridde Noa fra syndflodens vann,
Amen.
Herre, fri din tjener slik du utfridde Abraham frå kaldeernes Ur.
Amen.
Herre, fri din tjener slik du fridde Job fra alle hans lidelser.
Amen.
Herre, fri din tjener slik du utfridde Moses fra faraos hånd.
Amen.
Herre, fri din tjener slik du fridde Daniel fra løvehulen.
Amen.
Herre, fri din tjener slik du fridde de tre unge menn fra ildovnen og den urettferdige konges hånd.
Amen.
Herre, fri din tjener slik du fridde Susanna fra den falske anklage.
Amen.
Herre, fri din tjener slik du fridde David fra kong Saul og fra Golials hånd.
Amen.
Herre, fri din tjener slik du fridde Peter og Paulus fra fengslet.
Amen.
Herre, fri din tjener ved Jesus, vår Frelser, som for oss påtok seg den bitre død og gav oss det evige liv.
Amen.
Vi overgir deg. Herre, denne din tjener/ tjenerinne, N.
Vi ber deg, Herre Jesus Kristus, verdens Frelser, at du i ditt rikes glede nådig tar imot ham/ henne for hvis skyld du steg ned til jorden. For selv om han/hun syndet, fornektet han/hun ikke Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, men han/hun trodde og tilbad trofast den Gud som har skapt alt.

Når døden er inntrådt

Alle Guds hellige, kom ham/henne til hjelp.
Guds hellige engler, løp ham/henne imøte.

Ta imot N. og bær ham/henne frem for den Høyestes åsyn.

Måtte Kristus ta imot deg. han som kalte deg,
englene føre deg til Abrahams skjød.

Ta imot N. og bær ham/henne frem for den Høyestes åsyn.

Gi ham/henne, Herre, den evige hvile,
og la det evige lys skinne for ham/henne.

Ta imot N. og bær ham/henne frem for den Høyestes åsyn.

La oss be: Til deg. Herre, vår Gud, overgir vi din tjener/tjenerinne, N., måtte han/hun som er død for verden, leve for deg. Utslett i din uendelige barmhjertighet og kjærlighet alle de synder han/hun måtte ha begått i sitt jordiske liv. Ved Kristus, vår Herre.

av Webmaster publisert 02.04.2005, sist endret 02.04.2005 - 19:17