Sycamore-filmene

 

Se Sycamore-filmene her (under),
eller på katolsk.no´s Youtubekanal 
eller se dem på den offisielle nettsiden til Sycamore.

Ekstra materiale til filmene finner man i høyre marg.

 

Episode 1: På leting etter lykke

Hva er lykke? Hvordan kan vi finne lykke? Vi leter alle etter noe, men ofte er vi for opptatt til å sitte stille og spørre hva det er. Hvordan kan vi trykke på pauseknappen og tenke på hva som virkelig betyr noe i livet? Denne episoden ser på eventyret med å være menneske og gir noen ideer om hvordan man kan bremse opp og reflektere over disse spørsmålene.

 

 

Episode 2: Guds eksistens

Finnes det en Gud? Kan man bevise at Gud eksisterer? Er vitenskap og religion i motsetning til hverandre? Denne episoden ser på hvorfor tro og religion er en så viktig del av så mange menneskers liv. Den utforsker fem grunner til at folk ofte slutter å tro på Gud, og viser hvordan det er gode grunner til å tro på at det faktisk er en Gud.

 

Episode 3: En Gud som snakker

Gud er skjult for oss og ofte mystisk, men noen ganger bryter han stillheten og snakker til oss på forskjellige måter. Han avslører seg for oss i historien, i hendelsene i Det gamle testamente. Og så snakker han til oss gjennom sin Sønn, Jesus Kristus. Når vi ser Jesu ansikt, ser vi inn i Guds ansikt. Denne episoden utforsker noen av de forskjellige måtene Gud når ut til oss.

 

Episode 4: Hvem er Jesus?

Jesus kom for å bringe liv til verden. Hans kjærlighet, lære og mirakler forvandlet livene til de som kjente ham. Men hvorfor måtte han dø på korset? Hva vil det si å si at han sto opp fra de døde? Og hvilken forskjell gjør dette for livene våre i dag? Denne episoden utforsker hjertet av kristendommen: Jesu Kristi liv, død og oppstandelse.

 

Episode 5: Den hellige Ånd og Kirken

Jesus sendte sin Hellige ånd til Kirken og hjertet til enhver kristen troende. Denne episoden utforsker hvordan kraften fra Den hellige ånd kan endre livet ditt. Det ser på hvordan Den hellige ånd fungerer i Kirken, bringer oss sammen til en kristen familie og berører livene våre på så mange måter – fremfor alt gjennom sakramentene.

 

Episode 6: Hva er Bibelen?

Bibelen har hatt større innflytelse på verden enn nesten noen annen bok i historien. Men hva er egentlig bibelen? Hvor kommer den fra? Kan vi stole på den? Og hvilken forskjell kan den gjøre for livene våre? Denne episoden vil hjelpe deg å forstå viktigheten av Bibelen og hvordan den kan endre livet ditt.

  

Episode 7: Troens gave

Hva er tro? Er det blindt og irrasjonelt, eller er det gode grunner til å tro? Denne episoden utforsker forskjellen mellom 'bevis' og 'fakta'. Den hjelper deg til å forstå bevisene som peker mot Guds eksistens og betydningen av Jesus Kristus. P. Stephen viser hvordan tro og tillit henger tett sammen, samt hvordan Gud inviterer oss til å stole på ham og til å ta et skritt mot å tro. 

 

Episode 8: Bønnens makt

Hva er bønn? Hvorfor er det viktig? Hvilken forskjell kan det gjøre i livet mitt? Og hvordan ber jeg egentlig? Denne episoden utforsker betydningen av kristen bønn, og gir noen praktiske tips om hvordan du kan begynne.

 

Episode 9: Å finne sann frihet

Er det noe som er rett og galt? Er det noen grenser for vår frihet? Folk har så forskjellige synspunkter på moralske spørsmål. Allikevel har folk flest har en slags moralsk kode. Hva er verdiene som former livene våre? Hvordan kan vi finne moralsk veiledning når vi trenger det? Denne episoden hjelper deg med å utforske disse viktige spørsmålene og mange flere.

 

Episode 10: Hva er kjærlighet?

Hva er kjærlighet? Hvordan kan jeg finne ekte kjærlighet og vennskap? Hvordan kan jeg lære å elske de rundt meg? Hva betyr det å vite at jeg er elsket av Gud? Denne episoden ser på betydningen av kjærlighet og gir mange historier fra Bibelen og eksempler fra de hellige om hvordan kjærlighet kan forvandle livene våre.

 

Episode 11: Verdens lys

Kristne tror at Jesus Kristus er Guds evige sønn. Han er verdens lys som kan gi håp og glede til alle de som tror på ham. Den kristne troen kommer til uttrykk i ordene fra de gamle trosbekjennelsene. I sentrum for denne troen er den kristne troen på Den hellige treenighet, på den ene Gud som er tre guddommelige personer. Denne episoden åpner den sentrale troen på kristendommen slik den har blitt uttrykt i historien og slik den blir levd i dag.

 

Episode 12: Skapelsen, syndefallet og frelse

Noen ganger setter vi ikke pris på skapelsens gave – skjønnheten i verden rundt oss, og vår plass i det hele som mennesker. Men hvorfor tillater Gud lidelse? Og hvorfor bruker vi noen ganger vår frihet til å skade og synde? Denne episoden ser på gaven til Guds skaperverk, og hva som gikk galt om høsten. Men så viser det hvordan Gud ikke forlot oss og hvordan Jesus Kristus gir oss sin tilgivelse og frelse.

 

Episode 13: Kirkens fellesskap

Hvorfor trenger vi Kirkens fellesskap? Er det ikke mulig å være kristen alene? Og hvis det er så mange forskjellige kirker, hvordan kan den katolske kirken påstå at den har en spesiell plass i Guds plan? Denne episoden hjelper deg med å utforske hva det vil si å være kristen, og den spesielle gaven som katolsk kristendom bringer til verden.

 

Episode 14: Kraften i sakramentene og liturgien

Det er så mange øyeblikk i Bibelen når Jesus forandrer noens liv gjennom en berøring. Og han fortsetter å berøre livene våre i dag gjennom sakramentenes kraft - synlige tegn på hans usynlige kraft. Denne episoden snakker om de syv kristne sakramentene. Det hjelper deg å se hvordan dåpen kan endre livet ditt, og hvordan gaver fra Den Hellige Ånd kan bli levende i deg gjennom kraften av fermingens sakrament.

 

Episode 15: Messens betydning

Messen, feiringen av den hellige nattverden, er i sentrum for kristen tilbedelse. Vi møter Jesus Kristus gjennom bønnen, bibellesningene, prestenes tjeneste og fremfor alt gjennom hans virkelige nærvær i nattverd. Denne episoden utforsker betydningen av messen. Den ser spesielt på hvordan messen er et hellig offer som forener oss med Jesu død og oppstandelse.

 

Episode 16: Tilgivelse, helbredelse og misjon

Det er så mye lidelse i verden. Vi ser alle på forskjellige måter etter fred og helbredelse. Denne episoden forklarer hvordan vi kan finne tilgivelse i skriftemålet. Den ser på de forskjellige nådene som kommer når vi blir salvet i de sykes sakrament. Og den utforsker forskjellige måter vi kan dele vår tro med andre og bli en del av Kristi store misjon i verden.

 

Episode 17: Det kristne kallet

Hva kaller Gud meg om å gjøre med livet mitt? Hva er mitt sanne kall? Det er så mange måter vi kan leve våre kristne liv på, og så mange måter  Gud snakker til oss. Denne episoden utforsker ideen om kall, og snakker om de spesielle kallene til ekteskap, familieliv, ordinasjon, religiøst og innviet liv, og kallet til hellighet.

 

Episode 18: Menneskets verdighet og retten til liv

Den kristne troen har stor påvirkning for hvordan vi behandler andre og hvordan vi lever sammen i samfunnet. Denne episoden åpner et vakkert budskap om den katolske kirkes sosiallære. Den ser på temaene menneskeverd, retten til liv, kristen lære om familien, hvordan vi lever sammen og jobber sammen i det politiske livet, og hvordan vi er kalt til å snakke sannheten og følge vår samvittighet. Episoden gir noen inspirerende eksempler fra kristen historie.

 

Episode 19: Hvordan be?

Bønn er et utrolig eventyr. Det kan også være en stor utfordring. Noen ganger er det vanskelig å finne tid til å be. Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal begynne, eller det ser ikke ut til å fungere. Denne episoden hjelper deg å sette pris på bønnen og hvordan den kan hjelpe deg i ditt daglige liv. Episoden gir deg fire grunnleggende måter å be på, som du kan prøve hjemme, og foreslår noen bønner og andakter som kristne gjennom tidene har funnet nyttige.

 

Episode 20: Jomfru Maria og håpet om himmelen

Kristendommen hjelper oss med å forstå meningen med livet i denne verden – og livet etter døden. Den gir oss håpet om å leve evig med Gud, men gjør oss også realistiske på hva vi vil møte ved livets siste fase. Denne episoden gir et innblikk i det som vi kaller for de "siste ting”: død, dom, himmel, skjærsilden og helvete. Episoden viser hvordan vi blir kalt til hellighet og til himmelen – for å følge de helliges eksempel. Og den avsluttes med en meditasjon til Den hellige jomfru Maria, hvorfor katolikker tror på henne, og hvordan vi kan bli kjent med og elske henne mer.

av Oddvar Moi publisert 30.07.2021, sist endret 20.10.2021 - 16:16