P. Arne Marco har ordet

I denne serien snakker p. Arne Marco Kirsebom om temaer som opptar ham. Han har allsidig erfaring gjennom mange år som prest.

Filmene er publisert på St. Rita radio og lagt inn her med tillatelse.


Pater Arne Marco har ordet, episode 5: Interkommunion  

 

Pater Arne Marco har ordet, episode 4: Sakramentene

 

 

 

Pater Arne Marco har ordet, episode 3: Evangelienes historie

 

 

Pater Arne Marco har ordet, episode 2: Peters nøkler

 

 

 

Pater Arne Marco har ordet, episode 1: Livet etter døden

 

 

av Oddvar Moi publisert 05.11.2021, sist endret 26.11.2021 - 16:31