Helligkåringer vil styrke Kirken

New Delhi (KNA) - En helligkåring av tre indere i anledning av det hellige år 2000 vil bety en styrking av Den katolske kirke i India. Det skriver den indiske bispekonferansen i et brev til Vatikanet, som er offentliggjort i New Delhi. India er hovedsakelig hinduistisk.

Biskopene beklager at Vatikanet fastholder kravet om mirakler før en helgenkåring kan finne sted. De understreker at det rent faktisk har skjedd mirakler, men at forholdene i landet gjør det vanskelig å fremskaffe den nødvendige dokumentasjonen. Derfor mener bispekonferansen at paven burde gjøre et unntak og helligkåre de tre salige som en «jubelgave» til Kirken i India.

Katolsk Orientering 8/1998, o: pe

av Webmaster publisert 17.05.1998, sist endret 17.05.1998 - 21:42