Paven til Amerikas unge: "Vær ikke redde!"

Under det store pan-amerikanske ungdomsmøtet i Santiago, Chile, sist uke, ble pavens budskap til de 500.000 unge formidlet over video. Der gjentok paven det som var hans første budskap til verden etter ahn var valgt til pave: "Vær ikke redde!"

Ungdom fra både Nord- og Sør-Amerika har vært samlet til en ungdomskongress. En lignende kongress for ungdom i Europa ble holdt i september 1995.

Paven oppmuntret de unge til å følge den Hellige Ånds ledelse og å følge Kristus som Evangeliets budbærere.

Vatikanet (CWNews.com)

av Webmaster publisert 14.10.1998, sist endret 14.10.1998 - 09:23