Websider for pavebesøket

Jerusalem - KI (Zenit) - De fransiskanske vokterne av De hellige steder har etablert en webside som er viet pave Johannes Paul IIs valfart til Det hellige Land fra 20. til 26. mars. Initiativet er et forsøk på å gi en dypere forståelse av besøket. Siden har historiske og arkeologiske opplysninger om helligdommene i Det hellige Land, inkludert refleksjoner av åndelig art, spesielt betydningen av Jerusalem for kristne.

Under pavebesøket vil nyheter publiseres kontinuerlig, og alt er tilgjengelig på fire språk: spansk, engelsk, italiensk og fransk. Websiden er på http://www.custodia.org/papa/.

Zenit 9. mars 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)