Sr. M. Katarina Hodyr har avlagt evige løfter

Den 23. september var en stor dag for Elisabethsøstrenes kongragasjon i Norge. Da avla sr. M. Katarina Hodyr (26) sine evige løfter i St. Olav domkirke. Det var første gang på over 50 år at en Elisabethsøster avla sine evige løfter i Norge. Sr. Katarina ble født i Rzeszow i sydøst-Polen den 6. juli 1974. Hun kom til Elisabethsøstrene på Nordstrand i oktober 1993 og begynte novisiatet i mai 1994. Den 11. mai 1995 avla hun sine førte ordensløfter, og året etter dro hun til søstrenes kommunitet i Tønsberg, hvor hun ble i tre år og blant annet var sakristan i menigheten. Siden sensommeren 1999 er hun tilbake til Oslo og aktiv i katekesen på den polske lørdagsskolen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 25.09.2000, sist endret 25.09.2000 - 16:06