Kloster i Kina inspirert av Mor Teresa

HONG KONG (UCAN) Et kloster i det østlige Kina, har tatt opp virksomhet i tråd med "the Missionaries of Charity" (MC), grunnlagt av Mor Teresa, som hadde et uoppfylt ønske om å etablere et kloster i Kina. Syv nonner, i drakter med tre blå striper på hodeplagget, som MC-søstrene, avla løfter i Jesu Hellige Hjerte kirke i Taizhou bispedømmet (i Zhejiang provinsen) om å leve et liv i Jesu ånd, og å følge Mor Teresa som sin lærer i liv og arbeid. "Vi har ingen tilknytning til MC-søstrene. Men det er vårt felles ønske å leve i tjeneste, som dem, sa Sr. Zhou, som også innrømmet at draktene er inspirert av MC søstrenes drakter

UCAN report CH6999
26. oktober 2000