Dødsstraffen avskaffes

Santiago de Chile - KI (Zenit) - Etter en debatt i fire sesjoner har det chilenske senatet med 29 mot 15 stemmer vedtatt å avskaffe dødsstraffen. Ingen senatorer avsto fra å stemme. Heretter vil fengsel på livstid være den strengeste straffen i landet, noe som betyr minimum 20 år i fengsel. Justisminister José Antonio Gómez forklarer at landet ønsker å prioritere beskyttelsen av menneskelivet. Den siste dødsdommen ble avsagt i 1998, og i øyeblikket er det bare en dødsdømt som venter på henrettelse. Den siste henrettelsen fant sted i 1985. Siden 1990 har Chiles president regelmessig omgjort dødsdommer til livsvarig fengsel. I 1997 kom et lovforslag som skulle avskaffe dødsstraffen, men det ble avvist på grunn av en sak som er kjent som «Viña del Mar-psykopatene». Den chilenske straffeloven foreskrev henrettelse ved eksekusjonspelotong ved mord på familiemedlemmer, kidnapping av barn eller vold mot dem, kidnapping av voksne som endte med døden og mord på politioffiserer.

Zenit 3. november 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
3. november 2000

av Webmaster publisert 21.11.2000, sist endret 21.11.2000 - 13:57