Planlegger paven en reform for mer kollegialitet?

Vatikanet - KI (KAP) - I følge den romerske avisen Il Messaggero planlegger pave Johannes Paul II en omfattende reform for ledelsesorganene i Den katolske kirke. Avisen hevder at paven dermed i sin embetstid vil gjennomføre mer kollegialitet og representativitet i kirkeledelsen. Som kjerneelement i reformen nevner avisen en årlig møtesyklus for de hittil uregelmessig innkalte verdensbispesynodene, et kardinalkollegium utvidet til 150 medlemmer, hvor flere land enn nå blir representert med en kardinal, og en nyordning av Vatikanets hittil lite koordinerte medieaktiviteter. I følge Messaggero blir de forestående reformene for tiden heftig diskutert i Vatikanet. Bakgrunnen for avisens spekulasjoner er et avsnitt i avslutningsdokumentet for Det hellige År, «Novo millennio ineunte», hvor paven erklærte: «Også når det gjelder reformen av den romerske kurien, organisasjonen av synodene og bispekonferansenes arbeidsmåte, (...) er det med sikkerhet mye som kan gjøres for å bringe bedre til uttrykk mulighetene til disse verktøyene for fellesskapet. Disse er i dag spesielt nødvendige, da man umiddelbart og virkningsfullt må svare på problemene som Kirken står overfor i de voldsomme forandringene i vår tid».

I Vatikanske kretser holdes det for mulig at paven ved det kommende konsistoriet den 21. februar vil kunngjøre en større kirkelig strukturreform. Likevel regnes årlige avholdelse av bispesynoder som Messaggero antyder, som usannsynlig av organisatoriske grunner, men at paven vil opprette et kollegialt rådgivningsorgan av biskoper som vil møtes regelmessig, blir ikke lenger utelukket. Krav om et slikt organ har biskoper fra forskjellige deler av Verdenskirken stadig kommet med i de siste fem årene.

Observatører i Vatikanet mener dessuten at formålet for reformen også kan være den uklare kompetansefordelingen mellom det pavelige statssekretariatet og de øvrige myndighetene i Vatikanet.

Kathpress 6. februar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
6. februar 2001

av Webmaster publisert 13.02.2001, sist endret 13.02.2001 - 12:53