Kirkelige skoler skal avhjelpe utdanningskrisen

London - KI (KAP) - Kirkelige skoler skal etter den britiske regjeringens ønske bidra til å avhjelpe utdanningskrisen i landet. Rundt 100 nye videregående skoler, alt overveiende drevet av den anglikanske statskirken, er planlagt, melder The Times mandag med henvisning til regjeringskilder. De kirkelige skolene skal kompensere for den statige nedgangen blant de statlige skolene. Delvis blir allerede bestående utdanningsinstitusjoner overtatt av kirken, mens andre konfesjonelle skoler blir nyopprettet.

Statsminister Tony Blair lovte for lenge siden at utdannelsesnivået i landet skulle økes merkbart, og hadde i den forbindelse blant annet erklært at det skulle opprettes flere spesialskoler. For tiden finnes det i Storbritannia rundt 600 skoler som drives av anglikanere eller katolikker. De fleste av dem blir på grunn av sin høye standard nedrent av søkere.

Kathpress 12. februar 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
12. februar 2001

av Webmaster publisert 16.02.2001, sist endret 16.02.2001 - 16:07