Legbror for første gang president for ordenslederne

Vatikanet - KI (KAP) - Alvaro Rodríguez Echevarria er som første legbror blitt valgt til president for den verdensomfattende foreningen for ordensledere (USG). Rodríguez, som stammer fra Costa Rica, har siden juni 2000 vært leder for kongregasjonen De kristne skolebrødre (Institutum Fratrum Scolarum Christianorum - FSC), som i USA er kjent som Kristne brødre og i resten av verden som De la Salle-brødrene. De er med sine mer enn 6.500 medlemmer den største ordenen for legbrødre i verden. Han etterfølger den tidligere generalministeren for minorittene eller fransiskanerkonventualene (Ordo Fratrum Minorum Conventualium - OFMConv), Agostino Gardin. Gardin ble valgt til president i USG først i november 2000, men han måtte legge ned embetet da han ikke ble gjenvalgt ved valget til generalminister i sin orden den 10. februar. I følge statuttene til USG rykker i et slikt tilfelle automatisk visepresidenten opp til president. USGs faste råd stadfestet Rodríguez' embetsovertakelse ved sitt siste møte i forrige uke. Hans etterfølger som visepresident skal velges på USGs plenumsmøte i mai.

Kathpress 8. mars 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
8. mars 2001

av Webmaster publisert 14.03.2001, sist endret 14.03.2001 - 13:37