"Alle barn og unge skal motta NUKs blader"

"Alle barn og unge skal motta NUKs blader", dette uttaler Norges Unge Katolikkers leder Linn Maria Kierulf. Bladene er ryggraden i NUKs informasjonstilbud, og de skal sendes ut til alle registrerte unge katolikker i Norge i alderen 7-25 år. Disse bladene skal ha en katolsk profil og har som en av sine oppgaver å presentere den kristne lære til de nevnte aldersgrupper. Bladene er gratis, og hvis noen i mottagergruppen ikke mottar det de skal, kan de ta kontakt med NUKs sekretariat Akersvn. 16a, 0177 Oslo, 23 21 95 40, eller nuk@nuk.no.

For aldersgruppen 15-25 år (og for betalende NUK-medlemmer over 25) finnes bladet KU (Katolsk Ungdom). Bladet har fatt ny redaktør, Maria Elisabeth Fongen, som bor i Spydeberg og er mor til 9 barn. Hun har lang fartstid i NUK, og har også tidligere vært redaktør for bladet. Hennes første blad i denne omgang vil komme ut ved påsketider.

For aldersgruppen 12-15 år finnes bladet Tenkat. Redaktøren for dette bladet heter Fredrik Hansen, tyskstudent ved universitetet i Oslo. Han har vært redaktør for de siste numrene av bladet. Tenkat vil forhåpentligvis også komme ut for påske.

Arken er det tredje bladet som Norges Unge Katolikker utgir. Dette bladet lages for aldersgruppen 7-12 år. Bladets redaktør er Hege Benedicte Fossum, som bor i Larvik og har vært Arken-redaktør i flere år. Dette katolske barnebladet utgis i samarbeid med det Kateketiske Senter i Oslo katolske bispedømme.

Det arbeides også med å få i gang NUKs hjemmesider på internett som har ligget nede en god stund, og man regner med at oppdateringene vil være klare til påske.

Melding fra NUK / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
19. mars 2001

av Webmaster publisert 19.03.2001, sist endret 19.03.2001 - 14:08